Nyheter

Trafikverket gav Veidekke kontrakt på 900 miljoner utan upphandling

Konkurrensverket granskar nu Trafikverket sedan Veidekke tilldelats ett kontrakt utan annonsering. Ett kontrakt som inneburit drygt 900 miljoner till byggbolaget. Det är Dagens Industri som avslöjar Konkurrensverkets granskning.

Kontraktet berör den del av Förbifart Stockholm där Veidekke fick rycka in och fortsätta arbetet efter att LSAB (Lovön Samverkan AB) förlorade kontraktet 2019 på grund av dålig arbetsmiljö.

Kontraktet med Veidekke skrevs utan att en offentlig upphandling skett. Trafikverket använde en särskild regel, ”förhandlat förfarande utan föregående annonsering”. Man hänvisade då till ett speciellt och tidspressat läge.

Slutligen kunde Veidekke fakturera Trafikverket totalt 940 miljoner för det utförda arbetet. Ursprungligen var kontraktet värderat till 150 miljoner kronor.

Det är detta som Konkurrentsverket nu ska studera närmare.

Förbifarten Lovön utnämndes av tidningen Byggnadsarbetaren till Sämsta Bygget 2018, några månader innan Trafikverket hävde kontraktet med LSAB.