Nyheter

Luna Tools medlemmar i Håll Nollan

Som första producent av handverktyg och verktygssäkring har Luna Tools blivit medlemmar i Håll Nollan. Håll Nollan är en organisation med en vision om att ingen ska skada sig på svenska byggarbetsplatser. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

Idag har organisationen ett 80-tal medlemmar och omfattar inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

– Luna Tools önskar bidra med kunskap om risker med fallande föremål och vilka möjligheter som finns kring verktygssäkring, samtidigt som vi vill öka vår egen kunskap om branschens utmaningar och behov. För att värna om en säker arbetsmiljö för alla vill vi uppmärksamma att samtliga risker kring arbete på höjd bör beaktas, inte bara personligt fallskydd. Därför var det en självklarhet för oss att gå med i Håll Nollan, säger Ida Hegge, ansvarig för verktygssäkring på Luna Tools.

Förutom att vara medlemmar i Håll Nollan är Luna Tools också engagerade i Byggbranschens säkerhetspark samt norska motsvarigheten till Håll Nollan – Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

– Genom att engagera oss i organisationer och projekt som syftar till att öka säkerheten på byggarbetsplatser får vi en större möjlighet att få ut budskapet om vikten av att fallsäkra verktyg och annan utrustning. Det är viktigt för oss. För om vi tillsammans ska nå visionen om noll olyckor så måste vi beakta alla potentiella faror.