Nyheter

WSP och C F Möller ska utveckla Uppsala C

Uppsala växer och tillsammans med planerna för en utökad kapacitet på Oskustbanan finns ett behov av att utveckla de centrala delarna i staden samt dess kommunikationer. Nu har CF Möller i samarbete med WSP fått i uppdrag av Uppsala kommun och Region Uppsala att driva arbetet.

– Det här är en av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt och har stor påverkan på hur vi kan utveckla regionen tillsammans med Mälardalen och Stockholm. Hur vi reser, bor och arbetar är centrala frågor för att utveckla det framtida Uppsala, säger Emelie Arnoldsson, creative director och uppdragsledare för projektet på WSP.

Uppdraget kommer göras i samarbete med arkitektbolaget CF Möller. Projektet syftar till att stadsbyggnadsmässigt utveckla Uppsalas mest centrala plats så att Uppsalas olika delar på bästa sätt utvecklas, samt identifiera principiella vägval för kommunikationer och funktioner för det utpekade området.

Viktiga delar är att knyta samman platsen med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt se till att ta vara på och utveckla befintliga värden så som park, torg och byggnader. I arbetet ingår också att planera för utveckling av platsen på lång sikt vad gäller exempelvis resor och framtida arbetsplatser och handel.

WSPs styrka i uppdraget är att kunna erbjuda specialistkompetenser inom bland annat fastighetsutveckling, kommersiella analyser, trafikplanering, konstruktionsfrågor samt global expertis inom exempelvis överdäckningar.