Nyheter

Start idag: Samhällsbyggnadsdagarna 2020

Samhällsbyggnadsdagarna 2020 13-15 oktober är samlingspunkten för alla som vill vara med att bygga framtidens samhälle. Här möts ledande samhällsplanerare, arkitekter, företagare, forskare, politiker och många andra för att dela med sig av kunskap och erfarenheter inom några av samhällets viktigaste områden:

Fastigheter, boende och arkitektur
Infrastruktur, mobilitet och transporter
Energi och klimat
Stad och landsbygd
Tech, innovation och digitalisering
Ekonomi och kultur

Dessutom tillkommer specialiserade pass som är inriktade på fastighetsvärdering och fastighetsjuridik.

Flera priser delas ut under Samhällsbyggnadsdagarnas andra dag (onsdag 14 oktober:

Årets samhällsbyggare
Clarence Morberg-priset
Excellence in civil engineering
Bästa examensarbete i fastighetsekonomi
Bästa examensarbete i fastighetsrätt

Här är ett axplock av alla talare och pass under Samhällsbyggnadsdagarna:

Christophe Najdovski
vice borgmästare i Paris

När coronakrisen slog till gjorde Paris snabba omprioriteringar i trafiksystemen. Trafikborgmästare Christophe Najdovski delar med sig om hur han och kollegorna tänkte och gjorde för att ställa om miljonstadens komplexa mobilitet.

Hur ser det ut i Sverige, USA och i andra delar av världen? Vilken infrastruktur ska vi prioritera i framtiden post corona?

https://sbdagarna.se/events/en-omvarld-i-forandring/

Philippe Crist
programchef International Transport Forum

Som framtidsspanare och innovationsexpert på OECD:s International Transport Forum (ITF) brinner Philippe Crist för hur vi rör oss i staden – då, nu och i framtiden. Hör homom berätta om har tänkt till kring coronakrisen och transporterna:

https://sbdagarna.se/events/keynote/

Se också kort video med honom:

https://www.facebook.com/watch/?v=749054398991862

Anna Haupt som är chef för mobilitetslösningar på Nevs med flera ger en inblick i de trender som går att skönja i dag och hur de kan komma att förändras i framtiden av ett allt mer digitalt och robotiserat yrkesliv.

https://sbdagarna.se/events/hallbar-mobilitet/

Helena Bjarnegård
riksarkitekt

Leder och samordnar arbetet inom gestaltad livsmiljö på nationell nivå. Vilka värden bli viktigare för oss i framtiden? Riksarkitekt Helena Bjarnegård tar ett grepp om arkitekturens roll i ett hållbart samhällsbygge https://sbdagarna.se/events/arkitekturens-roll-for-ett-hallbart-samhallsbyggande/

Se video:

https://www.facebook.com/watch/?v=1019133595215052

Fredrik Gertten och Karolina Skog

Du hittar också intressanta spår om socialt byggande socialt ansvar – bland annat i en paneldiskussion med utgångspunkt i Fredrik Gerttens film Push

https://sbdagarna.se/events/fran-push-till-pull-sa-far-fler-rad-att-bo-i-storstaden/

https://sbdagarna.se/events/en-social-bostadssektor-i-sverige/

https://sbdagarna.se/events/framtidens-samhalle-for-vem/

Per Bolund talar bland annat om hur lagstiftningen ska hänga med i digitaliseringen av samhällsbyggandet.

https://sbdagarna.se/events/keynote_per_bolund/

Se video:

https://www.facebook.com/watch/?v=702826420330194

Årets upplaga av Samhällsbyggnadsdagarna är digital och kommer att sändas dels från studio och dels hållas via mötesverktyget Hopin.

Bild av Julien Tromeur