Nyheter

Ny HMS- och kvalitetschef för AF Gruppen Sverige

Eva Johansson har utsetts till HMS- och kvalitetschef för AF Gruppen Sverige. Hennes roll är att stödja och utveckla de sju dotterbolagens arbete inom hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet.

– AF Gruppen lockade mig för att det är en stark koncern, som ställer höga krav på säkerhetsarbetet, men samtidigt ger varje dotterbolag friheten att välja sitt eget sätt att nå målen, säger Eva Johansson. Min uppgift är att ge bolagen ett ännu effektivare stöd i de här viktiga frågorna.

Eva Johansson har tidigare arbetat med miljöledning och verksamhetsutveckling på NCC. Hon kommer närmast från tjänsten som HMS- och kvalitetschef på AF Bygg Göteborg.

– Det är helt i AF Gruppens anda att rekrytera duktiga AF-medarbetare internt och låta dem ta nästa kliv i organisationen, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige. Jag är väldigt glad och nöjd med valet av Eva till ny HMS- och kvalitetschef i Sverige.