Nyheter

VSAB presenterar nästa generations IQB balk.

VSAB (Västsvenska stålkonstruktioner AB) är ett bolag verksamt inom stålstommar och stålentreprenader med fabriker i Lidköping och Emtunga. Bolaget har nyligen presenterat sin senaste produkt som är en ny familjemedlem i det brandskyddade stomsystemet, IQB stomsystem.

IQB stomsystem är ett stomsystem, bestående av brandskyddade balkar och pelare, utvecklat för att generera en bättre totalekonomi i de svenska byggprojekten. Systemet är det enda på marknaden som levereras komplett med sitt brandskydd på plats redan från fabrik.

Den nya produkten är den tredje generationens balk i systemet. Balken går under namnet IQB B3 och består av en hattbalk som likt övriga medlemmar i IQB familjen har brandskyddet inbyggt redan från fabrik.

Den nya balken bygger på en ny teknisk lösning där man utan att använda betong ändå klarar brandskyddet. IQB B3 är därav inte en traditionell samverkansbalk utan en hattbalk med ett inbyggt brandskydd. Avsaknaden av betong i produkten ger en lättare balk samt ett mindre klimatavtryck.

IQB B3 ses som ett bra alternativ till så väl samverkansbalkar som till HSQ balkar. I samverkanskonstruktioner erbjuder den nya balken i princip samma fördelar som en traditionell samverkansbalk men till en mycket lägre vikt. Precis som övriga IQB balkar kräver den dessutom minimalt med arbete på montaget då ingen gjutning behövs på plats och balkarna sällan eller aldrig behöver stämpas. I projekt där HSQ balkar skulle vara aktuellt elimineras motsvarande arbete med brandskyddsmålning och/eller montage av brandskyddsskivor på bygget plus att tidplaner kan optimeras då övriga discipliner på bygget inte blir beroende av att brandskyddet ska komma på plats innan de kan påbörja sitt arbete.

Den nya familjemedlemmen i IQB stomsystem är prestandadeklarerad och CE-märkt. Balken finns även registrerad i Byggvarubedömningen.

Utförda brandprover verifierar beräkningar enligt EN 1993 1-2 och den nya produkten är patentsökt.

Försäljningen av den nya balken har startat och redan under 2020 sker första leveranserna till kund.

För mer info om nya IQB balken, stomsystemet eller om företaget, välkommen att logga in på www.vsabgruppen.se