Nyheter

Ny projekteringsguide för byggande i KL-trä

Saint-Gobain Sweden AB släpper en vägledande projekteringsguide för byggande i KL-trä. KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp och det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä.

Det finns dock utmaningar, exempelvis avseende brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö samt bygghöjd. Därför är det viktigt med korrekt projektering. Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra och hållbara byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä.

Nu släpps en vägledande projekteringsguide som riktar sig mot föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer.

Guiden beskriver kritiska områden och prioriteringar som Saint-Gobain satt högst på dagordningen för att skapa ett framtida hållbart byggande. Fördjupning görs inom området byggnadsfysik, såsom termisk komfort/energianvändning, fuktsäkring och akustik kopplat till Boverkets byggregler (BBR) inom de områden som har störst påverkan vid uppförande av KL-träbyggnader.

Ett gediget dokument som tagits fram i ett samarbete mellan systerbolagen inom Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc, ISOVER och Weber.