Nyheter

Bostadspriserna steg på bred front i september

Bostadspriserna fortsatte att stiga under september på bred front med tre undantag. Lägenhetspriserna föll svagt i södra Sverige. I norra Sverige föll villapriserna tillbaka med drygt 6 procent efter den kraftiga uppgången under sommaren.

De föll också svagt i södra Sverige. I samtliga områden har priserna på både lägenheter och villor stigit sedan årsskiftet och därmed så här långt stått emot coronakrisen väl.

Allra mest har villapriserna stigit.

SBAB Booli prisindex (HPI) som bygger på priserna på samtliga sålda bostäder visar att bostadspriserna fortsatte att stiga på bred front i Sverige under september. Undantagen är södra Sverige där lägenhetspriserna föll svagt men också norra Sverige där villapriserna föll tillbaka relativt mycket (- 6,1 procent) efter den stora uppgången under sommaren och där även lägenhetspriserna föll svagt. Sedan årsskiftet har bostadspriserna stigit på både lägenheter och villor i samtliga regioner och som mest villapriserna.

– Bostadspriserna fortsätter att stå emot coronakrisen med råge. De mycket låga bostadsräntorna och de åtgärder som vidtagits för att hålla uppe hushållens inkomster när arbetslösheten ökat, har helt klart bidragit till detta, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Vi spådde redan i början av mars att bostadspriserna skulle stå emot coronakrisen väl så länge inte arbetslösheten skulle gå upp långt över 10 procent. Att de däremot skulle gå upp så här mycket förvånar mig dock lite. Efter det temporära fallet i april då osäkerheten om pandemin var som störst och också stördes av de sociala restriktioner som infördes, är det möjligt att ”hemestern” och det kraftigt ökade hemarbetandet bidragit till ett ökat intresse för bostäder. Det senare kan också, tillsammans med en låg nyproduktion av villor sedan många år, vara en förklaring till att villapriserna stigit särskilt mycket, fortsätter Robert Boije.

– Även om det finns tydliga tecken på att både den globala och svenska ekonomin nu vänder brant uppåt är det viktigt att påpeka att det finns risk för bakslag som i så fall kan komma att påverka även bostadsmarknaden negativt. Men så länge inte arbetslösheten stiger med flera procentenheter så kan vi nog vara lugna. Huvudprognosen är mer eller mindre stillastående priser över lag under återstoden av hösten, avslutar Robert Boije.