Nyheter

Bristyrke får fler utbildningsplatser

Inredningsarkitekter formar rum som effektiviserar arbetsplatser och ökar offentliga miljöers attraktivitet. Att regeringen i höstens budget anslår nya medel till Konstfack innebär att ytterligare omkring tio utbildningsplatser kan starta. Ett välkommet tillskott till en krympande kår.

– Vi är glada över att regeringen inser att yrket inredningsarkitekt behövs. Innan Konstfack har fattat det formella beslutet väntar vi med firandet, men runt tio nya platser är en nödvändig blodtransfusion för en kår som måste växa, säger arkitekt SIR/MSA Torsten Hild, ordförande i Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Det är regeringens satsning på bristyrkesutbildning som ger Konstfack de extra 2,8 miljonerna. Summan motsvarar ungefär tio platser inom konstnärlig utbildning, dit inredningsarkitektutbildningen räknas. Sveriges Arkitekter och dess akademi för inredningsarkitektur har under flera år arbetat för fler utbildningsplatser och för Torsten Hild är satsningen en seger.

Sveriges Arkitekter har omkring 800 medlemmar som är inredningsarkitekter och det är en siffra som krymper.

Fler går i pension än som kan utbilda sig – det finns endast 16 utbildningsplatser på Konstfack i Stockholm och en möjlighet att utbilda sig till yrket inom Designprogrammet på HDK i Göteborg. Inredningsarkitekters unika kompetens är deras förmåga att översätta människors behov av komfort, estetik och funktion till inomhusmiljöer. Det är kunskaper som blir än mer efterfrågade när vi nu har insett vikten av bevarande och ombyggnader av hållbarhetsskäl, liksom när många verksamheter förändrar inriktning i spåren av coronapandemin.

– Beslutet är ett glädjande besked från regeringen, som vi hoppas att Konstfack kan omvandla i fler utbildningsplatser. Inredningsarkitekter är ett bristyrke som behövs för att skapa humana, hållbara och kostnadseffektiva miljöer, kommenterar förbundsdirektör Tobias Olsson.