Nyheter

Bockasjö slutför sitt uppdrag med att utveckla Landvetter Logistikpark

Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö i Borås är på väg att slutföra sitt uppdrag att utveckla Landvetter Logistikpark vid flygplatsen utanför Göteborg. I höst tas det senast bygga huset i bruk fullt ut. Total uthyrbar yta i parken uppgår därmed till drygt 90 000 kvadratmeter. Och allt är uthyrt.

– Därmed har vi slutfört det uppdrag vi haft i samarbete med flygplatsbolaget Swedavia, att dels bereda och terrassera marken i området, dels bygga logistikanläggningar och fylla dessa med hyresgäster, säger Daniel Parkhagen, vd för Bockasjös projektutvecklingsbolag, som varit med genom hela resan.

Sammanlagt har Bockasjö byggt drygt 140 500 kvadratmeter logistiklokaler vid flygplatsen.

Bockasjös engagemang vid Göteborg Landvetter Flygplats började med att man köpte mark av Swedavia och uppförde en logistikbyggnad där Schenker Logistics 2011 flyttade in som hyresgäst på cirka 32 000 kvadratmeter. Efter inflyttningen utökades byggnaden med ytterligare 18 500 kvadratmeter för företagets räkning

Skapade en logistikpark

Därefter ville Swedavia fortsätta utveckla området jämte Schenker-anläggningen. I ett joint venture mellan Swedavia och Bockasjö påbörjades Landvetter Logistikpark, en del av det som benämns Airport City Göteborg, som ska bli en ny flygplatsstad med utöver lager- och logistikverksamheter även kontor, hotell, handels- och arbetsplatser.

Bockasjö genomförde terrassering av området i syfte att bebygga det, köpte sedan ut Swedavia och har sedan dess fyllt de helägda tomterna med tre större logistikfastigheter, benämnda L1, L2 och L3.

L1 är den sista etappen och den stod delvis klar i juni i år med Postnord TPL som hyresgäst. I höst det tar företaget i bruk även den andra halvan, inalles 46 000 kvadratmeter.

I juni flyttade grossistföretaget Dawa Däck (inom Anders Hedin Invest) in i L2 på 25 000 kvadratmeter och i L3 (19 000 kvm) är emballageföretaget Rajapack AB hyresgäst på halva ytan, medan Vätterleden Logistik hyr den andra halvan.

Mellan logistikparken och riksväg 40 (motorvägen Göteborg – Borås) finns ytterligare tomter som Swedavia fortfarande äger och där ett antal mindre hus kan komma att byggas för att förverkliga visionen om en Airport City Göteborg

Fokuserar på nya utmaningar

Bockasjö har nu tecknat ett joint venture med Platzer kring sex fastigheter på två större områden mellan Göteborgs hamn och Volvo Torslanda på Hisingen. I Rosersberg i Stockholm genomför Bockasjö ett joint venture med Kilenkrysset, ett spekulationsbygge, och i vår kommer Bockasjö att uppföra ett nytt centrallager om 37 000 kvadratmeter åt Åhléns, som flyttar från Jordbro till Rosersberg.

FAKTA:

Byggherre: Bockasjö AB

Totalentreprenör: Bockasjö i egen regi

Storlek: 46 000 kvadratmeter på en 86 000 kvadratmeter stor tomt