Nyheter

Swedbank går med i Energy Efficient Mortgages Initiative

Swedbank går nu med i samarbetet Energy Efficient Mortgages Initiative. Det är ett samarbete som tar fram nya modeller för att investeringar i energieffektiva lösningar i bostaden ska kunna ge kunder bättre villkor på bolånen.

– Vi tror att det kan innebära stora klimatvinster om vi tillsammans i branschen kan ta fram bättre lösningar för gröna bolån, som underlättar för kunderna att göra klimatvänliga val, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Bostads- och servicesektorn stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. EEMI är ett initiativ från EU-kommissionen där 60 låneföretag ingår. Samarbetet tar fram standarder och finansieringsmodeller som kan ge mer fördelaktiga villkor för bolånekunder som förbättrar energieffektiviteten i sina bostäder.

Idén kring EEMI är att banker och bolåneinstitut kan spela en viktig roll i att finansiera energieffektivisering i samhället. Ett sätt är att ge bättre villkor för bolånetagare som förbättrar energieffektiviteten i sin bostad, eller till den som köper en ny och mer energieffektiv bostad. Den privata sektorn kan på det här sättet komplettera andra klimatåtgärder för bostadssektorn, som statliga bidrag eller skattelättnader.

– Swedbank har flera typer av gröna lån redan idag för kunder som väljer mer klimatvänliga alternativ. Genom att vara med i den här typen av samarbete kan vi även vara med och accelerera vårt gemensamma arbete mot ett klimatvänligt boende, säger Fredrik Nilzén.

Läs mer om EEMI här:

https://energyefficientmortgages.eu/