Nyheter

Northscan går i bräschen med leverantörsoberoende provdragning av infästningar och armering

Som ett komplement till de betongscanningstjänster som Northscan erbjuder drar nu bolaget igång ett nytt verksamhetsområde. Provdragning av infästningar och armering, oberoende av infästningstillverkare.

Provdragning av infästningar blir ofta en fråga när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillämpningen inte stödjs av tillverkarens tekniska data, samt när man önskar verifiera att installationen har utförts enligt anvisning och därmed uppfyller dokumenterade laster.

VD Mathias Amnebo förklarar:

– Ofta tillhandahåller leverantörerna av infästningar denna typ av service, men då endast för sina egna infästningar. Northscan är leverantörsoberoende.

Vidare förklarar Mathias att:

– Ofta så krävs det ett väldigt agilt arbetssätt och detta passar Northscan bra. Vi hanterar frekvent uppdrag med kort varsel.

Det finns tre anledningar till att kontrollera infästningarnas kapacitet genom provdragning:

I utredningssyfte

Vid konstruktionsskede

Efterkontroll av montage 

Vid utredningssyfte framförallt i ROT-projekt, råder osäkerhet kring betongens kvalitet. Ålder, sprickor eller armeringskorrosion kan också påverka infästningens kapacitet. För äldre tegelbyggnader saknas ofta information om vilken typ av tegel som använts. Detta leder till att tabellvärdena från tillverkaren inte kan garanteras och provdragning kan vara nödvändig.

Vid konstruktionsskede när särskilda lastkrav ställs eller om tillämpningen inte stöds av tillverkarens tekniska data, kan en provdragning utföras för kontroll. Exempel kan vara infästning i tunna betongkonstruktioner eller vid montage nära betongkant.

Efterkontroll av montage utföras direkt efter montage för att säkerställa att montaget är rätt utfört, men också senare under byggnadens livslängd för att verifiera infästningarnas skick. Normalt provas en viss procentandel av infästningarna.

Northscans utför provdragning enligt rådande standard, BS 8539:2012. Provdragningen utförs i samråd med ansvarig konstruktör eller uppdragsgivare.

 

[email protected]