Nyheter

Kungsleden förvärvar i Västerås

Kungsleden förvärvar fastigheten Västerås Mimer 6 från ABB. Fastigheten ligger strategiskt mitt i Kungsledens kluster Västerås City.

– Förvärvet gör det möjligt för oss att utveckla vårt kluster Västerås City. Vi ser fram emot att stärka kunderbjudandet ytterligare genom att skapa moderna och hållbara kontorsytor mitt i stan, säger Mats Eriksson, regionchef Mälardalen. Kungsleden äger idag drygt 150 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Västerås. Den förvärvade fastigheten, som består av ett parkeringshus med drygt 600 platser samt en byggrätt om 29 000 kvm BTA kontor och 12 000 kvm BTA för parkeringshus, ligger strategiskt mitt i klustret.

Kungsleden tillträder fastigheten den 30 september i år. Bygglov bedöms kunna erhållas för en tredjedel av byggrätterna under slutet av 2021 och för resterande del senast under 2026.