Nyheter

Sandbäckens förvärvar Johanssons VVS i Ängelholm

Sandbäckens stärker sin position på Bjärehalvön och Nordvästra Skåne genom förvärv av Johanssons VVS i Ängelholm AB.

Sedan tidigare finns koncernen etablerad på den lokala marknaden genom dotterbolaget Sandbäckens Rör i Bjäre Halmstad AB. Sandbäckens Rör i Bjäre Halmstad AB, som etablerades 2015, har haft en framgångsrik tillväxtresa och omsätter idag drygt 40 Mkr och sysselsätter 20-25 medarbetare fördelade på kontor i Grevie och Halmstad.

Johanssons VVS startades av Stefan Johansson 1998 och bolaget är i dag ett komplett VVS företag specialiserat på fjärrvärme- och värmepumpsinstallationer samt VS entreprenader vid ny-, om- och tillbyggnader. Bolaget erbjuder även felavhjälpande åtgärder samt service av olika typer av värmesystem.

Överenskommelsen signerades den 17 september och övertagandet planeras till den 30 september 2020.