Nyheter

Nytt kvarter växer fram i centrala Malmö

Ett nytt kvarter växer fram i centrala Malmö med Finja Prefab som stomentreprenör till bostadshuset Neptuni Brygga. Projektet ingår som en del i nya Kv. Triton i Malmö. Veidekke är totalentreprenör för projektet som innefattar ett bostadshus i 10 våningar med 42 lägenheter samt vård och trygghetsboende på denedersta våningarna.

Finja Prefab ansvarar för hela processen från projektering och tillverkning till färdigt montage.

Montagestart av Finja Prefabs betongstomme blir i början av 2021.

Förutom bostadshuset kommer även det nya kvarteret att rymma kontorslokaler samt vård- och trygghetsboende. Området ligger precis vid Malmö Saluhall, mellan gamla Väster och Västra Hamnen och är präglat av kanalerna och varvsmiljön. Lantmännen äger fastigheten och kommer att använda största delen av kontorsbyggnaden och förvalta bostäderna.

– Vi är glada för att vårt stomkoncept Hållbara hem är en del av den nya stadsdel som växer fram här och som präglas av sin närhet till både city och havet, med en skön blandning av byggnader, verksamheter och människor. Med vårt stomkoncept för bostäder får kunden en hållbar och energieffektiv betongstomme med minimalt underhållsbehov, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.