Nyheter

Klimatsmart samarbete skapar renare arbetsplatser

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ett samarbete mellan HEATAB och företaget bakom Renare Luft på Jobbet, Branova Nordic, frigör tid för personalen på plats och säkrar den viktiga luftreningen på byggarbetsplatsen. Tjänsten innehåller projektering, kalkylering, luftrenare, service och filterbyten.

Med vår produktexpertis och HEATAB’s kunniga personal så kan vi äntligen ta det helhetsgrepp som vi önskat för att underlätta för byggbolagen och på så sätt hålla människorna som jobbar där friskare, både för dagen och i det långa loppet, säger Fredrik Norell, en av grundarna till Branova Nordic.

Branova’s koncept Renare luft på jobbet ökar hälsan på arbetsplatser med hjälp av rätt luftrenare, men på grund av den unika miljön har byggarbetsplatser alltid varit i fokus.

Vi ligger rätt i pris och har rätt produktlösningar. Dock har vi inte haft möjligheten att finnas på plats på alla byggarbetsplatser för att se över det viktiga underhållet av produkterna. Vi vet att det är svårt att prioritera underhållet på arbetsplatsen. Därför har denna tjänst varit efterfrågad av många byggföretag, fortsätter Fredrik.

Stefan, projektledare på HEATAB berättar:

Eftersom vi redan jobbar med att värma byggarbetsplatser så känner vi att det här är ett naturligt steg för oss. Nu kan vi även se till att rena luften och våra kunder behöver inte tänka på just de bitarna.

HEATAB är sedan tidigare experter gällande tillfälligt klimat på byggarbetsplatser, de gör allt från projektering till montering och utför underhåll av tillfälliga värmeanläggningar.

Vi är kontinuerligt ute på arbetsplatserna och ser till att våra produkter går och att vi håller vad vi lovar, vi kan klimat och luftrening ligger varmt om hjärtat eftersom vi på så sätt kan hjälpa till att hålla all personal på bygget friskare, inklusive våra egna kollegor, fortsätter Stefan som också berättar att det är därför som de kan hålla ner kostnaderna på den nya tjänsten för byggbolagen som innebär kontinuerliga filterbyten och service av luftrenarna.