Nyheter

Ny Affärsområdeschef för Stadsutveckling på Tengbom i Göteborg

Den 14 september kliver Aila Hirvonen Bremefors på rollen som Affärsområdeschef för Stadsutveckling på Tengbom i Göteborg.

Aila kommer närmast från rollen som Stadsarkitekt och Plan- och bygglovschef på Alingsås kommun, där hon bland annat ansvarade för kommunens stadsutvecklingsprojekt och den övergripande målsättningen att effektivisera stadsplaneringsprocesser. Innan dess har Aila mångårig erfarenhet av att driva och arbeta med affärsutveckling och kundrelationer inom framför allt kreativa branscher och på teknikkonsultbolag.

– Ailas erfarenheter och kompetenser kommer att vara ovärderliga i att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar, samt driva utvecklingen av Göteborgsregionen och branschen framåt, säger Erika Rönnquist Hoh, interim VD för Tengbom.

Som Affärsområdeschef för Stadsutveckling kommer Aila att vara ansvarig för att driva affärsområdet strategiskt genom att knyta ihop affär, marknad och ledarskap.

– Jag ser mycket fram emot att få vara med och utveckla både ett spännande affärsområde och Tengbom som varumärke framåt. Kvalitativ hållbar utveckling av våra orter är fortsatt en stor samhällsutmaning, och då krävs effektiv, värdeskapande och långsiktig planering i bred samverkan. Det är oerhört spännande att få jobba med det i en kundcentrerad verksamhet som Tengbom. Jag ser fram emot att vidareutveckla samt öka våra kunders tillväxt, unicitet och positionering i ett större sammanhang, säger Aila Hirvonen Bremefors.