Nyheter

Hantverkarna och Småföretagarna: ”Kan bli komplicerat att bli kompenserad”

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår äntligen regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

Peter Frosch, ordförande för Hantverkarnas Riksorganisation, och Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, välkomnar förslaget men är samtidigt kritiska till att det sägs bära likheter med omställningsstödet, ett stöd som utformades till en tilltrasslad röra av förbehåll, restriktioner, straff och administration. Det är därför viktigt att omsättningsstödet inte blir ett omständligt stöd svårt för enskilda näringsidkare att ansöka om.

Igår kom ett förslag från regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna som innebär att en enskild näringsidkare kan få stöd på totalt högst 120 000 kronor.

Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Dessa företag kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

– Vi välkomnar att regeringen äntligen kommer med ett stöd riktat till enskilda näringsidkare, men risken är stor att det blir komplicerat att bli kompenserad, kommenterar Peter Frosch, ordförande för Hantverkarnas Riksorganisation.

– Kreativitet kan skapas ur kaos, men ska kreativiteten leda till fler jobb och en bättre välfärd måste kreatörer och hantverkare känna uppskattning och förståelse för det arbete som utförs. Ekonomisk stress på grund av politikens oförmåga att ge stöttning när det verkligen behövs ger inte den rätta grogrunden för att snabbt ta oss ur krisen, säger Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.