Nyheter

Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder i Malmö

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid bostäder flexibla. Det ger mer plats till cyklar och grönområden och kan leda till ökat bostadsbyggande. 

Nytt är också att bilägare i behov av en parkeringsplats i högre grad själva ska stå för parkeringskostnaderna istället för att den blir en del av bostadens månadsavgift eller hyra.

Här ska parkeringshus och garage användas framför allmän platsmark för att skapa ytor åt cyklar, kollektivtrafik och grönska. Samtidigt blir kommunala parkeringshus till mobilitetshus för att möta framtidens behov.

I mobilitetshusen ska det finnas eldrivna bilar, mopeder och cyklar för uthyrning samt möjlighet att hämta och lämna varor och paket.

– När Malmö växer måste vi hitta nya sätt att samsas om stadens utrymme och se till att alla får vara med på samma villkor oavsett hur man tar sig fram. Bilen är för många inte längre det självklara transportmedlet och det öppnar upp för givna lösningar för cyklar och kollektivtrafik men också för mer innovativa idéer i form av mobilitetshus, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– I denna parkeringspolicy, som gäller för nybyggnation, har vi hittat en bra balans mellan nya, flexibla mobilitetslösningar och respekten för att Malmöborna ibland behöver använda sin bil för att få ihop sitt livspussel, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö.