Nyheter

Balticgruppen avvecklar byggproduktionen

– Det är alltid oerhört tråkigt att behöva avveckla verksamheter och det är med sorg i hjärtat som vi tvingats ta beslutet att inleda förhandlingar avseende avveckling av vår byggproduktionsenhet. Vi är medvetna om att detta påverkar många av våra medarbetare, men vi behöver skapa oss ekonomisk förutsägbarhet och ta ansvar för koncernens långsiktiga kapacitet, säger Balticgruppens vd och koncernchef David Carlsson.

Balticgruppen avser att avveckla enheten byggproduktion och istället köpa bygg- och måleritjänster externt.

Efterfrågan på centrala kontorslokaler och bostäder är trots coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser fortsatt stark i Umeå såsom det varit senaste åren.

Både Utopiakvarteret och kontorslokalerna på Östra Strandgatan är inom kort helt färdigställda för Balticgruppens hyresgäster. Inom närmsta åren kommer antalet hyresgästanpassningar i det egna beståndet därför vara betydligt lägre och mer ojämnt fördelat över tid.

För att skapa ekonomisk förutsägbarhet i koncernen avser Balticgruppen därför avveckla sin byggproduktionsenhet och istället köpa bygg- och måleritjänster externt. Syftet med förändringen är att minska risken för tuffa ekonomiska slag när hyresgästanpassningsvolymen går upp och ner över tid. Planerad avveckling förväntas genomföras under första kvartalet 2021.

– Det är alltid oerhört tråkigt att behöva avveckla verksamheter och det är med sorg i hjärtat som vi tvingats ta beslutet att inleda förhandlingar avseende avveckling av vår byggproduktionsenhet. Vi är medvetna om att detta påverkar många av våra medarbetare, men vi behöver skapa oss ekonomisk förutsägbarhet och ta ansvar för koncernens långsiktiga kapacitet, säger Balticgruppens vd och koncernchef David Carlsson.

Byggprojektverksamheten som är beställare i hyresgästanpassningar och stora projekt behålls fortsatt i egen regi. Genomförandet av planerade hyresgästanpassningar och projekt såsom till exempel Östra Station påverkas inte av förändringen.

Från januari 2021 minskar Balticgruppens externa förvaltningsåtagande i och med att förvaltningsavtalet avseende studentbostäder på Tvistevägen i Umeå upphör. Detta medför att det uppstår en övertalighet inom verksamheten förvaltning från den 1 januari 2021. Avvecklingen av byggproduktionsenheten och effekten av det minskade förvaltningsåtagandet innebär även en övertalighet inom bolagets stödverksamheter. De fackliga förhandlingarna inleds nästa vecka och totalt berörs cirka 35 medarbetare av dessa förändringar.

– Balticgruppen har ett starkt varumärke och en stabil underliggande verksamhet med fantastiska medarbetare och fina projektmöjligheter. Dessa förändringar är tuffa att genomföra men är nödvändiga och möjliggör för att vi ska fortsätta verka för det bästa Umeå – ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare år 2050, avslutar David Carlsson.