Nyheter

Beckhoff Automation och NIBE AirSite inleder samarbete

Beckhoff Automation tar nu steget för att göra installation och användning av ventilationsaggregat mer öppet och effektivt med hjälp av sitt PC-baserade styrsystem och mjukvaran TwinCAT. Detta sker i samarbete med NIBE AirSite, en samarbetspartner som levererar högkvalitativa ventilationsaggregat.

Efter några månaders mjukvaruutveckling finns nu de smarta GreenMaster-aggregaten tillgängliga på marknaden. Idén till samarbetet föddes genom en gemensam önskan om att leverera en hållbar och energisparande produkt för fastighetsbranschen. Detta efter förfrågningar från stora fastighetsägare, som önskade en mer industriell styrplattform som lätt kan anpassas efter dagens och morgondagens behov.

– Det finns många potentiella fördelar för en aktör i fastighetsbranschen att använda en industriell styrplattform. En sak kan vara möjliggörandet av informationsutbyte på ett standardiserat och säkert sätt. Exempelvis ges möjligheten att samarbeta med energileverantören på orten i realtid för att minimera effekttoppar vid kortvarig hög belastning. På så vis kan inkoppling av spetseffekt undvikas genom att nyttja fastigheternas energilagringsförmåga. I något fall har fastighetsägaren i gengäld fått ekonomisk kompensation av energibolaget, berättar Christer Wik som är Industrial Manager Building Automation på Beckhoff Automation.

Tack vare integrationen av den öppna PLC-lösningen i NIBE AirSites aggregat får fastighetsägaren full kontroll över koden och kan utveckla egna funktioner. Integrationen möjliggör synergieffekter med andra lösningar i fastigheten och innebär att exempelvis undercentraler, solpaneler och andra tekniska system kan utbyta information för en effektiv energianvändning.

– Det pratas mycket i Sverige om hur vi ska kunna tillverka mer energi. På NIBE AirSite fokuserar vi istället på hur vi sparar energi. Samarbetet med Beckhoff Automation är en viktig pusselbit i vårt arbete för långsiktiga lösningar som främjar miljön, säger Tomas Nilsson, CEO på NIBE AirSite.