Nyheter

Viktiga samhällsaktörer ­- för säkerhets skull

Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna. Han inleder vårt samtal med att säga att det här med säkerhet och trygghet är ett komplext ämne.

– Ingen av oss som arbetar här äger frågan, berättar Rikard. Den är svår att placera i något specifikt fack, den innehåller för många discipliner. Det är en fråga som berör och angår oss alla.

– Man kan prata om fysiska saker när man talar om trygghet och säkerhet. Saker som skalskydd, belysning, fönster, säkerhetsdörrar och larm av olika slag. Saker som är ”hands on” som dessa sorterar under förvaltning, menar Rikard. När vi däremot talar om trygghet i boendet kan det lika väl handla om att skydda sig så att man inte blir vräkt. Det kan också handla om att man faktiskt vill flytta andra som stör, ställer till och skapar oro. Kanske bedrivs det verksamheter i fastigheten som är rent kriminella eller i alla fall inte önskvärda? Då handlar det om hyresjuridik, säger Rikard.

– Ofta är det rent konkreta saker, de vardagsnära, vi menar när vi talar om trygghet och säkerhet för de boende i fastigheterna. Det kan handla om att satsa på belysning, grannsamverkan eller samarbeten med polisen i närområdet. Man kan anlita en förvaltare som också erbjuder tjänster som ronderingar och återkommande tillsyn om det är stökigt. När det handlar om att investera i säkerhetsdörrar eller avancerade passersystem innebär det alltid kostnader. Här är det inte ovanligt att man stöter på problem, säger Rikard. Alla röstar ”ja” när det handlar om att öka säkerheten och därmed känslan av trygghet men man är inte lika intresserad av att få hyreshöjningar.

Rikard berättar att han medverkar i en statlig utredning som arbetar med ansvarsfrågor i ämnet. Vad har egentligen kommunerna för brottsförebyggande ansvar? De har det när det handlar om detaljplanering, skola och inom socialförvaltningen. Men när det gäller allt annat?

– Det är inte ovanligt att våra medlemmar får frågor som handlar om de sprängningar, i fastigheter eller strax intill, som ägt rum under den senaste tiden, säger Rikard. Frågor som handlar om vad fastighetsägaren tänker vidta för åtgärder? Fastighetsägarna eller fastighetsbolagen kan omöjligt arbeta proaktivt när det gäller sprängningar i till exempel trappuppgångar. Detta måste vara en sak för polisen eller andra att ta hand om.

Att det idag finns en gemensam förståelse för värdet av att tillsammans lyfta utsatta områden genom att bland annat arbeta med brottsförebyggande åtgärder, ser Rikard som positivt ur Fastighetsägarnas perspektiv:

– Det satsat idag öronmärkta pengar till olika typer av projekt vilket är bra. Dessa insatser vinner alla på, menar Rikard.

– Det är viktigt att man är på det klara med vad det är man vill uppnå innan man börjar investera i olika produkter och tjänster också när det handlar om säkerhet. Ofta handlar det om att flera olika insatser måste göras parallellt i de olika disciplinerna, avslutar Rikard.

Fakta:

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. I uppdraget ligger att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i Sverige ­­- en förutsättning för att bostads- och lokalmarknaden ska kunna utvecklas. Tillsammans med sina medlemmar skapar Fastighetsägarna förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden.

Fastighetsägarna är en rikstäckande organisation med stark lokal förankring. De har kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Medlemmarna består av cirka 15000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Fastighetsägarna består av Fastighetsägarna Sverige och fyra regioner:

GFR, MittNord, Syd och Stockholm med förvaltningsbolaget Fastighetsägarna Service.

Storleken och den geografiska spridningen är styrkan. Här finns kraft och möjlighet att driva viktiga och övergripande frågor för fastighetsbranschen både lokalt, regionalt och i den nationella samhällsdebatten.150 års erfarenhet ger en unik kunskap om branschen.

Fastighetsägarna arbetar långsiktigt för ett hållbart samhälle. Man arbetar med frågor som påverkar branschens förutsättning inom framförallt tre områden; En väl fungerande fastighetsmarknad, stadsutveckling och regional tillväxt samt just hållbarhet.