Nyheter

”Clean Air as a Service”

Nu gör Camfil det enklare att få bättre luftkvalitet på jobbet med sin nya tjänst Clean air as a service. Man betalar för rätt mängd ren luft, där full funktionsgaranti och service ingår.

Tjänsten Clean Air as a Service har växt fram i bolaget som en förlängning av Camfils existerande utbud.

– Flera kunder har efterfrågat en tjänst som denna. De är vana vid att vi kan hjälpa dem att förenkla deras vardag på flera sätt, så detta kändes som ett naturligt steg för oss som har marknadens bästa effektivitet på luftrenare, säger Anders Olsson, affärsområdesansvarig för Luftrenare på Camfil Sverige.

Tjänsten innebär en helhetslösning för kunden där de endast betalar för rätt mängd ren luft på månadsbasis. All utrustning, filterbyten och eventuell service ingår och då balansräkningen inte påverkas får kunden dessutom större kontroll över kostnaderna.

Luftsensorer ingår.

– Vi har många kunder som är mycket nöjda med den höga kvalitet som våra luftrenare ger idag. På detta sätt gör vi det enkelt för alla våra kunder att förse sin personal med en bättre arbetsmiljö på ett enkelt sätt, berättar Fredrik Häggström, Försäljningschef för Nya Affärer på Camfil Svenska . Vår luftsensor Air Image™ ingår också i paketet, vilket gör det enkelt för både oss och kunden att hålla koll på partikelnivåer i luften och därigenom justera luftrenarna vid behov. T.ex. för olika årstider. Du loggar enkelt in på mobilen eller datorn i vår portal för att få en helhetsbild över värdena för lokalen.

Läs mer om tjänsten eller om vår luftsensor Air Image™ på:

camfil.se/ren-luft