Nyheter

Besiktning av fallskydd – så funkar det

Klättertekniks Height Safety Manager, Christian Person, har koll på läget och svarar här på varför din utrustning ska besiktigas, hur det går till och vem som får göra det.

Varför ska fallskyddsutrustningen besiktigas?

– Det är viktigt att du kan lita på din utrustning och att den är funktionell, därför måste du inspektera den för att se att den är hel och fungerar som den ska. På så sätt vet du att den kommer att ge dig det skydd som du behöver.
För att skydda alla som arbetar på höjd finns det även lagkrav på att utrustningen ska besiktigas en gång per år. Det är arbetsgivarna som är skyldiga att se till att besiktningen sker.

När ska besiktningen ske?

Det finns tre typer av inspektioner: användar- och eventkontroll samt årlig besiktning.
Den årliga besiktningen ska ske en gång per år och då ska all utrustning dokumenteras.
Utöver den årliga besiktningen ska du göra en användarkontroll, varje gång du använder utrustningen, för att försäkra dig om att den inte har några skador.
Om du utför arbeten som sliter hårt på utrustningen som till exempel blästring och svetsning ska du även göra en eventkontroll.

Hur går en besiktning till?

– När vi besiktigar din utrustning kontrollerar vi slitage och skador, går igenom mekanik och kontrollerar EN- och CE-märkning. Utöver det tittar vi på den yttre påverkan och gör en allmän översyn. Vi följer alltid tillverkarens direktiv för besiktning, då de kan skilja sig mellan varumärkena.
Vi utfärdar sedan ett besiktningsprotokoll och dokumenterar all din utrustning i vårt webbaserade system Certmax+. Du får sedan tillgång till systemet och därmed full kontroll över din utrustning.
Om delar av din utrustning döms ut, vid besiktningen, hjälper vi dig att hitta en ersättningsprodukt, så att du kan fortsätta jobba som vanligt.

Vem får utföra en besiktning?

– Enligt lag får en person utföra en besiktning om den har bevisad kompetens gällande erfarenhet och användning av utrustningen. Men eftersom säkerhet är vår viktigaste prioritet har vi på Klätterteknik tagit detta ett steg längre och utbildar alla våra tekniker till certifierade Kompetenta Personer. Därmed kan de inspektera både ditt personliga- och fasta fallskydd samt räddningsutrustning.

Ni kan även inspektera lyftutrusning. Hur fungerar det?

Om du har utrustning som är till för att användas vid lyft av saker från en nivå till en annan räknas det som lyftredskap och ska då besiktigas. Varje gång du använder utrustningen ska du göra en användarkontroll och en gång om året ska den besiktigas.
När vi besiktigar din lyftutrustning gör vi den okulära kontrollen på din arbetsplats eller på någon av våra verkstäder. Vi journalför sedan all utrusning i vårt system Certmax+, vilket vi ger dig tillgång till. I systemet kan du se all information om din utrustning och du kan även använda det för att organisera utrustningen i olika avdelningar, för att på så sätt få bra översikt och lätt se vart varje sak hör hemma.