Nyheter

Teknikkonsultbolaget Licab AB blir en del av Solwers-koncernen

Licab AB och Solwers meddelar att Licab från och med 20 augusti 2020 blir en del av Solwers-koncernen. Solwers är en finsk-svensk företagsgrupp som specialiserat sig på att föra samman skickliga företag med olika kompetenser inom tekniska konsultbranschen och byggbranschen.

I och med inträdet i Solwers-koncernen stärker Licab sitt erbjudande och skapar förutsättningar för att fortsätta växa. Licab har idag 62 anställda med kontor på fem orter i Norrbotten och ett i Stockholm. Inträdet i Solwers-koncernen innebär ingen förändring av verksamheten. Licab fortsätter att vara Licab och företagets ledning fortsätter leda verksamheten.

Teknikkonsultbolaget Licab AB grundades 2007 av Peder Selberg och Andreas Andersson och erbjuder tjänster inom infrastruktur, industri och samhälle. Sedan starten har företaget växt från två till idag över sextio medarbetare och utöver huvudkontoret i Luleå finns kontor i Gällivare, Kiruna, Kalix, Piteå och Stockholm. 2017 utsågs Licab till Årets Tillväxtföretag i Luleå.

I och med samgåendet med den finsk-svenska företagsgruppen Solwers stärker Licab nu sitt erbjudande och ingår i ett koncernsamarbete med hög kompetens inom allt kopplat till tekniska konsulttjänster, industri och bygg.

– I och med att vi blir en del av Solwers får vi tillgång till ett brett nätverk av kompetens och expertis som kommer göra vårt erbjudande och vår affär ännu starkare. Det gör att vi kan fortsätta utvecklas och växa både nationellt och utanför Sverige samtidigt som vi fortsätter vara Licab och värna om det vi byggt upp fram till idag, säger Licabs VD och ena grundare Andreas Andersson.

Solwers-koncernen består av företag inom olika delar av byggbranschen och den tekniska konsultbranschen.

Huvuddelen av Solwers koncernföretag finns i Finland men expansionen har sedan 2019 börjat även i Sverige. Verksamheten i varje koncernföretag baseras på deras egen starka kompetens och drivs oberoende under sina egna namn. Solwers verksamhetsmodell kombinerar alla företags kompetenser till ett komplett tjänsteutbud och expertis som motsvarar branschens största aktörer – samtidigt som de enskilda företagens effektivitet, smidighet och entreprenörsanda lever kvar.

– Vi har valt en framtid med Licab då vi kompletterar varandra väl inom olika kompetensområden. Vi har sett Licabs fina utveckling och är imponerade av den kompetens bolaget har. Licab blir vår tredje etablering i Sverige och vi arbetar vidare med en fortsatt expansion. Vi tror på att dotterbolagens egen identitet ska fortsätta utvecklas och att Solwers nätverk av konsultbolag tillsammans stärker och stödjer varandra till ett mycket starkt och komplett tjänsteerbjudande, säger Solwers VD Stefan Nyström.

– Den verksamhetsmodell Solwers driver är precis på det sätt vi vill jobba med Licab. Vi ska fortsätta vara Licab med allt vad det innebär men tillsammans med Solwers blir vi starkare och får ännu mer kompetens och möjligheter att utveckla oss för att vara med och tampas om de riktigt stora kontrakten, säger Licabs affärsansvarige och grundare Peder Selberg.

I och med Licabs inträde i Solwers-koncernen förvärvas Licab AB av Solwers samtidigt som Licabs ägare Peder Selberg och Andreas Andersson går in som delägare i Solwers. Förändringen i ägarstrukturen innebär ingen övrig förändring av Licabs verksamhet. Licab som företag och namn består, företagets ledning förblir oförändrad och grundarna finns fortsatt i Licabs styrelse, huvudkontoret är kvar i Luleå och inga kontor eller anställda berörs av affären.