Nyheter

Ny moderniserad Byggvarudeklaration – eBVD

Golvbranschen GBR har tillsammans med andra aktörer i byggmaterialbranschen tagit fram en moderniserad Byggvarudeklaration, eBVD. Genom eBVD skapas en gemensam plattform där produkternas innehåll och miljödata kan deklareras. Plattformen är lätt att använda och blir ett effektivare verktyg för både företag och upphandlare.

– Med eBVD säkerställer vi att branschen kan möta de krav som idag ställs på hållbarhet och transparens kring produkternas innehåll. Eftersom branschen själv ansvarar för plattformen kan medlemsföretagen känna trygghet i hur deras data bevaras och används, säger Johan Aspelin, VD för Golvbranschen GBR.

Planen är att eBVD blir den nya standarden för att deklarera innehåll i byggmaterial. Andra branschorganisationer har nyligen gjort motsvarande ställningstaganden till förmån för eBVD.

– När alla företag använder samma verktyg blir det en vinst för hela branschen. Vi effektiviserar arbetet och vi underlättar för utomstående att ta del av de produktdata som vi tillhandahåller. Det ger även en skjuts för det ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete som pågår och som vi vill stärka ytterligare, säger Johan Aspelin.

Golvbranschen uppmanar i samband med ställningstagandet för eBVD också medlemsföretagen att fortsättningsvis hänvisa kunder och materialbedömningsföretag till den standardiserade informationen i eBVD. Det säkerställer korrekta uppgifter om produkterna i alla led av byggprocessen och effektiviserar flödet av information till olika parter.