Nyheter

Vattenskador som irriterar försäkringsbranschen

Vattenskador lär vara irriterande för försäkringsbranschen – undrar just hur många som kommer från läckage i värmesystem?

Syre i systemvätska leder till korrosion som leder till läckage. Det kanske skulle vara intressant för försäkringsbolagens riskingenjörer att känna till hur man kan minska risken för läckage genom att ta bort syret ur systemvätskan? Det borde minska antalet läckageskador, kunna ge möjlighet till lägre premier för de som kan visa på låga syrenivåer och få fler nöjda fastighetsägare som kunder. QTF avgasar bort syret och stoppar korrosionen.

Gaser i systemvätska leder också till maskinskador och haverier på värmepumpar. Korrosionsskador kostar enorma pengar för såväl fastighetsägare som försäkringsbolag. Det kanske är dags att försäkringsbolagen får upp ögonen för riskminimeringen genom avgasning och rening av värme- och kylsystem? Gaser, och framförallt syret i systemvätskan är boven. Utan syre, ingen korrosion.

– Vi har under ett antal år fokuserat på fastighetsägare och VVS-konsulter för att kommunicera problemen med gaser i systemvätska och lösningen på funktionsproblem, korrosionsskador, läckage och ineffektiva energibärare. Nu ser vi även kopplingen till försäkringsbranschens problem med vattenskador och att vi kan hjälpa dem att minimera risk, säger Elving Isaksson, marknadsansvarig på QTF. 

Första steget är att mäta syret i systemvätskan. Det ska vara mindre än 0,5 mg/liter för att inte korrosion ska börja. De flesta system som QTF besiktar ligger på nivåer på 3–4 mg/liter men det är inte ovanligt med system som har uppemot 8 mg syre/liter. Redan vid 1 mg/liter frodas korrosionen, sedan eskalerar den snabbt med ökande syrenivå. Många obehandlade system får genomrostning och läckage redan inom garantitiden. Extra retligt är det förstås med läckage strax efter garantin har gått ut.

Lösningen heter avgasning och rening, allra bäst med QTF-metoden, men det finns flera företag som avgasar systemvätska. Det absolut avgörande för att stoppa korrosion är att avgasningen snabbt tar ner syrenivån till under 0,5 mg/liter systemvätska. Många lyckas inte komma ner till den nivån och då är det bortkastade pengar.

Länk till film på Youtube som visar skillnaden mellan underhållsavgasare och QTF snabbavgasare:

https://youtu.be/azzYdkFZPs4