Nyheter

En majoritet av hushållen spår stigande bopriser

SEB:s boprisindikator fortsätter att återhämta sig. Utfallet för augusti blev 40, upp från 24 i juli. Det framgår av ett pressmeddelande från banken.

52 procent av hushållen tror på stigande priser det kommande året, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med månaden före.

12 procent tror på sjunkande priser, ner från 18 procent i juli. Andelen som tror på oförändrade priser minskar något, från 30 till 27 procent.

Hushållen spår att Riksbankens reporänta ligger på i genomsnitt 0,41 procent om ett år. Det är en minskning med 0,03 procentenheter jämfört med månaden före.