Nyheter

Ny studie visar: Inomhustemperaturerna Europa är för höga under sommaren

En ny studie genomförd av det smarta hemklimatföretaget tado° visar att inomhustemperaturerna hos de flesta europeiska hushåll är för höga under sommaren. Studien genomfördes i 150 000 europeiska hem från juni till augusti 2019. Den visar en total genomsnittlig inomhustemperatur på 24,1 ºC. Idealt bör temperaturen ligga mellan 18º och 22º C beroende på rum. Detta enligt rekommendationer från världshälsoorganisationen WHO.

Äldre människor med kroniska sjukdomar är särskilt utsatta när det uppstår höga temperaturer på sommaren. 19 av de 20 rekordvarma år som hittills uppmätts har alla inträffat efter 2001. Med fler förväntade värmeböljor på grund av klimatförändringar kommer fler och fler äldre medborgare och människor med hälsoproblem att behöva hantera höga temperaturer i deras dagliga liv. År 2018 fick 220 miljoner människor över 65 år uppleva värmeböljor. Det är dock inte bara de svaga som drabbas, värmen påverkar alla eftersom det kan skada kroppens förmåga att reglera temperaturen, vilket kan leda till sjukdom.

Kan en klimatanläggning spara liv? 

2020 har börjat bra för värmepumpbranschen. Försäljningen har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2019. En luftkonditioneringsanläggning eller värmepump med kylningsfunktion håller rumstemperaturen bekväm och kan mildra den påverkan som värme har på hälsan vid till exempel uttorkning eller värmeslag. Stigande temperaturer, en växande medelklass globalt i utvecklingsländer och ökande urbanisering driver en stark global tillväxt när det kommer till klimatanläggningar i hemmet. Antalet AC-enheter världen över beräknas fördubblas från 1,6 miljarder enheter 2016 till cirka 3 miljarder enheter år 2030.

Detta i kombination med att många delar av världen sannolikt kommer att tillbringa mer tid inomhus än vanligt under våren och sommaren på grund av corona-situationen innebär att AC-användningen sannolikt kommer att öka ytterligare. Men sådana anläggningar konsumerar mycket energi. Ju mer vi använder oss av en AC-anläggning, desto mer varm luft pumpar de ut. Studier har visat att AC-användning under varmt väder kan höja en stads temperatur med över 1° C.

Mindre energiförbrukning och hälsosammare hemmaklimat med smart teknik

En smart termostat som tado° Smart AC Control kan hjälpa till att minska energianvändningen i bostadshus samtidigt som det ser till att det råder ett svalt och hälsosamt inomhusklimat. Geofencing-funktionen hjälper till att stänga av strömmen när den sista personen lämnat sitt hem och slår på den innan den första personen kommer hem. När öppna fönster upptäcks stänger tado° av strömmen för att förhindra onödigt användande av luftkonditioneringsanläggningen och anpassar sig till vädret för optimal energieffektivitet. Dessutom visar tjänsten användare hur mycket energi de använder under dagen och i månatliga energianvändningsrapporter. Den transparens som detta ger erbjuder hushåll en tydligare förståelse för deras AC-användning och egna beteenden som kan hjälpa till att minska på energislöseriet.

Med Tadoº-appen kan vänner eller släktingar hjälpa till att kontrollera hemmaklimatet på distans för personer som kan behöva hjälp. De kan visa den aktuella temperaturen och luftfuktigheten och kan styra rummets temperatur. Dessutom hjälper Air Comfort-funktionen att hålla koll på luftkvaliteten hemma och upptäcker föroreningar utanför hemmet likt ozon som kan vara särskilt högt under varma dagar.

Medeltemperatur i Cº inomhus i olika Europeiska länder (jun-augusti 2019):

Sverige  23.7
Danmark  24.1
Norge   23.6 
Finland   23.5
Tyskland  24.1
Storbritannien* 22.3 (näst kallast i Europa)
Österrike  25.2
Belgien  24.2
Bulgarien  25.7
Kroatien  26.1
Tjeckien  25.0
Estland  24.0
Frankrike  24.8
Grekland*  27.8 (varmast i Europa)
Ungern  25.8
Irland*   21.5 (kallast i Europa) 
Italien*   27.0 (näst varmast i Europa)
Lettland  24.0
Litauen  25.0
Nederländerna 24.1
Polen   25.0
Portugal  24.5
Rumänien  25.9
Slovakien  25.8
Slovenien  25.1
Schweiz  24.0
Europa   24.1