Nyheter

Sikas Miljöapp: Nu över 1500 miljöbedömda artiklar

Med Sikas MiljöApp hittar man enkelt rätt bland alla miljöbedömda produkter från Sika, Casco, Schönox och Casco Floor Expert. I dagsläget har vi drygt 1 500 miljöbedömda artiklar att söka bland.

På några få klick får man fram rätt produkter utifrån de system och miljökrav ett specifikt projekt har. Det går att kombinera Svanen med Byggvarubedömningen och/eller BASTA och SundaHus. Sedan en tid tillbaka är även Miljöbyggnad 3.0 Indikator 13 och 14 med som urvalskriterier i appen.

Sika MiljöApp svarar på frågorna när det gäller vilka produkter som man kan använda inom respektive miljöbedömningssystem. Vare sig man använder appen i mobiltelefonen eller på webben så är det en smidig guide för alla inom byggsektorn.

Bland användarna finns byggentreprenörer, miljöchefer, byggprojektledare, platschefer, hantverkare, byggherrar, arkitekter och konstruktörer.