Nyheter

Piteås nya förskola får värme och kyla från Smurfit Kappa

Strömnäsbackens förskola är namnet på en ny förskola i Piteå kommun. Den ersätter befintliga förskolor med bristande inomhusklimat och svarar upp mot en ökad efterfrågan på förskoleplatser.

– Det finns ett behov av att utöka förskoleklasserna i Piteå kommun plus att vi ersätter ett par mindre förskolor, säger Mats Bergh, verksamhetsområdeschef Drift, Teknik & Projekt, Piteå kommun.

DEN NYA FÖRSKOLA som nu uppförs i Piteå kommer att ligga i bostadsområdet Strömnäsbacken. I nya bostadskvarter där Piteå expanderar österut.

Strömnäsbackens förskola byggs för tio förskoleavdelningar i tre sammanlänkade huskroppar.

Med tre entréer och tre etage på en sluttande tomt med tillhörande utemiljöer.

– En träbyggnad som i etapper är anpassad efter tomten. Lite grand vriden i tre delar, förklarar verksamhetsområdeschefen Mats Bergh på Piteå kommun.

Mitt i fastigheten placeras för förskoleverksamheten gemen- samma ytor som kök, matsal och personalutrymmen.

General- och byggentreprenören P Å Hellström klär förskolebyggnadens trästomme med en skivfasad i grå nyans.

– Fasaden blir i princip underhållsfri, tillägger Mats Bergh.

Strömnäsbackens förskola kommer att uppfylla en rad krav för miljöklassificeringen Miljöbyggnad.

Det gäller exempelvis solvärme, förnybar energi, ljud, fuktsäkerhet, miljöfarliga ämnen med mera. På delar av taket installeras solpaneler. Med displayers som ska användas för att hos såväl personal som förskolebarn främ- ja medvetenhet och intresse för frågor som rör alternativ energi, klimatpåverkan och hållbarhet.

Smurfit Kappa

Ett viktigt led i Piteås nya förskolas miljöprofil är användningen av outnyttjad värmekapacitet från Smurfit Kappas pappersbruk. Piteås största arbetsgivare och tillika Europas ledande producent av kraftliner, det vill säga papper som används för att tillverka högklassig wellpapp.

Överbliven värme från den lokala, internationella, storkoncernen kommer att användas för uppvärmning och för att heta sommardagar omvandlas till fjärrvärmedriven kyla.

Hösten 2021 ska Strömnäsbackens förskola i Piteå stå klar för att ta emot sina första förskoleelever.

FAKTA:

Tidplan: juni 2019–oktober 2020

Byggherre: Piteå kommun

General- och byggentreprenör: P Å Hellströms Bygg AB

Arkitekt: MAF Arkitektkontor

Kostnad: 54 Mkr

 

På bilden: Strömnäsbackens förskola i Piteå uppförs i tre etage med överbliven värmekapacitet från Smurfit Kappa för ett optimalt inomhusklimat.

Bild: MAF Arkitektkontor