Nyheter

Färsk undersökning från SBC: närmare var tredje förening har eller planerar att höja sina avgifter

Samma undersökning visar också att landets föreningar nu ser positivt på framtiden när det kommer till ekonomin. I en ny enkätundersökning har SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB låtit närmare 400 bostadsrättsföreningar få svara på frågor rörande ekonomi och framtid.

Resultatet visar att cirka 30 procent har eller planerar för att höja sina avgifter för de boende. På frågan varför avgiften avses att höjas svarar närmare varannan att de sparar inför planerade renoveringar.

19 procent uppger att höjningen beror på sparande inför oförutsedda utgifter. Undersökningen visar dock tydligt att landets bostadsrättsföreningar är optimistiska och ser ljust på framtiden.

På frågan hur man ser på de ekonomiska förutsättningarna de kommande 12 månaderna svarar nämligen 46 procent positivt och 15 procent mycket positivt.

Endast fyra procent av de svarande föreningarna uppger att de ser negativt på framtiden och ingen har uppgett alternativet mycket negativt.

–Corona har onekligen skapat en oro som även kommit att påverka landets bostadsrättsföreningar. Det är dock ett sundhetstecken att så pass många föreningar ser positivt på framtiden och samtidigt planerar inför oförutsedda händelser. Det är alltid en god idé att se till att ha en buffert för saker som inte går att förutse. I synnerhet i osäkra tider som vi befinner oss i just nu,säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB.