Nyheter

Förskolan Hoppet ska byggas klimatsmart

Bygget av förskolan Hoppet i Göteborg beskrivs som startskottet för ett fossilfritt byggande där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter dagens behov och som håller in i framtiden. Bland annat kommer ett unikt byggmaterial grundat på glas att användas i bärande delar.

FÖRSKOLAN HOPPET är ett led i Göteborgs stads mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer. Och tanken är att för- skolan ska kunna invigas under Göteborgs 400-årsfirande 2021.

– Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande, säger Hanna Ljungstedt som är miljöingenjör med fokus på klimat vid Lokalförvaltningen Göteborgs stad.

– Första målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder, från råvaruutag till byggarbetsplats och drift.

DRIVER PÅ OMSTÄLLNING

Det var i budgeten för 2017 som Göteborgs stad gav uppdraget till förvaltningen. Projektet är ett led i strävan att nå målet om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Göteborgs stad har ställt sig bakom Klimat 2030, Västra Götalandsregionens initiativ för en fossiloberoende region senast 2030.

– Det här är ett partneringprojekt och 2019 utsåg vi företaget Derome Mark & Bostad till totalentreprenör. Vi har ett nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer, säger Hanna Ljungstedt. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa mål- grupper är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring.

– Avsikten är att vi ska sprida vår kunskap inom staden.

Den nya förskolan ligger vid Backa kyrkogata i Hisings Backa och den blir en helt ny förskola för 160 barn. Hoppet ska ersätta tre äldre förskolor på olika håll i staden.

I augusti beräknas all markberedning vara klar och själva bygget påbörjas under hösten. Byggnaden uppförs i två plan med en bruttoyta på drygt 1 800 kvadratmeter och innehåller åtta avdelningar. Ett genomgående byggmaterial är en patenterad teknologi från Koljern baserad på rent glas, till uppemot 60 procent återvunnet glas.

Materialet beskrivs som tillverkat helt i naturmaterial passande för både bärande och isolerande byggelement. Det har en livs- längd på flera generationer, har hög lastbärande förmåga, är dimensionsstabilt, vattentätt, obrännbart, ångtätt, syrafast och är lätt att bearbeta.

– Vi hittade materialet i Belgien, men extra roligt är att det nu ska börja tillverkas i Varberg, säger Hanna Ljungstedt. Det har exempelvis en halverad klimatpåverkan jämfört med betongplatta.

Delar av bygget, regelväggar och fasad, uppförs därtill i trä med prefabelement från totalentreprenören Derome. Hoppet får grönt tak med växtbädd. Det installeras fjärrvärme från Göteborg Energi samt lokala elpatroner för varmvatten.

Hanna Ljungstedt berättar att när man har beräknat klimat- påverkan för de stora byggdelarna, grund, stomme och klimatskal i den nya förskolan Hoppet ger det ett 70 procent lägre klimat-avtryck jämfört med en konventionellt byggd förskola. Återstår att räkna på installationernas effekt.

FAKTA:

Byggherre: Göteborgs stad Lokalförvaltningen

Totalentreprenör: Derome Mark & Bostad

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Kostnad: 100 Mkr

 

Visualisering av Förskolan Hoppet. LINK Arkitektur