Nyheter

Teknik- och innovationscentret i Kristinehamn snart inflyttningsklart

Turerna har varit många och byggnationen av det nya Teknik- och innovationscenter KTIC i Kristinehamn har haft en del motgångar under byggprojektets gång. Men nu är byggnaden så gott som klar och färdig att inredas. Här ska finnas plats för cirka 250 gymnasieelever som läser fordonsteknik, industriteknik, el och energiteknik. Yrkeskompetenser som det finns stor efterfrågan på i samhället.

KTIC SKA VARA en mötesplats för elever och företagare med innovation- och teknikintresse. I projektet ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan intill, som kommer att få en mer akademisk karaktär. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan.

– Det är en gymnasieskola i samverkan med näringslivet och som kommer att ersätta den gamla skolan som saknar de moderna teknikutrymmena. Dessa ämnen kräver moderna verkstäder som ligger så nära verkligheten det går att komma, säger Jörgen Karlsson, projektledare i Kristinehamns kommun.

Byggnaden omfattar cirka 4 500 kvadratmeter och skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan byggs i korsningen Prästgatan – Norra Staketgatan i kvarteret Björktrasten. Skolan kommer att heta Brogymnasiet.

Den nya byggnaden består av tre våningsplan i ena delen och två i den andra och med en annorlunda arkitektur som skiljer sig markant från traditionella skolbyggnader. Byggnaden har mjuka former och olika bredd.

Byggnaden följer Varnan, vilket gör att huset smalnar av nästan i mitten med plats för endast en korridor.

– Det är ett udda hus där marken har styrt utformningen, skulle man kunna säga, tillägger Jörgen Karlsson.

Miljöbyggnad Silver

Projektet går efter Miljöbyggnad Silver vilket ställer ganska stora krav på ljusinsläppet. Fönstren är stora och går nästan från golv till tak på sina håll. Det finns mörkläggningsgardiner inomhus och utvändiga vertikalmarkiser som avskärmar solljuset när solljuset är för stark.

Interiört är lokalerna ljusa med vita plockundertak och golven utgörs av linoleum, hårdbetong och klinker. Verkstäderna har högt till tak för traverser som ska kunna lyfta exempelvis stålmateriel och motorer.

Fordonsverkstaden har plats för åtta bilar och en lastbil. I svetsverkstaden finns åtta stycken svetsbås och i skärande verkstad finns bland annat svarvar och CNC-maskiner.

Det befintliga gymnasiet intill kommer erbjuda eleverna i den nya skolan undervisning i de teoretiska ämnena och i idrott samt plats i matsalen.

– Järnvägsstationen ligger inte långt från skolan. Vår förhoppning är att fler elever från närområden ska välja tekniska ämnen. Tillgänglighet är viktigt och vi tror att den nya skolbyggnaden ska locka fler elever, säger Jörgen Karlsson.

FAKTA:

KTIC – Teknik- och innovationscenter i Kristinehamn

Byggperiod: våren 2018–sommar 2020

Byggherre: Kristinehamns kommun

Totalentreprenör: Noctor Bygg

Arkitekt: Tengbomgruppen