Nyheter

POPULÄRA HÖGSKOLAN i Halmstad utvecklas kontinuerligt

Högskolan i Halmstad har utvecklats successivt sedan i slutet av 1990-talet. Det har medfört ett flertal nybyggnationer och en pågående process som innebär många nya tag och tankar för en högskola som ska erbjuda anpassade och attraktiva lokaler för studenterna.

– HÖGSKOLAN I HALMSTAD har en mycket viktig roll och blev av studenterna 2019 utsedd som den populäraste högskolan i Sverige. Högskolan möjliggör utvecklingen av Halmstad som en kunskapsstad och bidrar till att höja nivån hos företag i närområdet samt bidrar till att tillväxt- och innovationsföretag etablera sig i Halmstad, säger Leif Jönsson, arkitekt på Fredblad Arkitekter i Halmstad.

– Under de senaste 15 åren har Fredblad Arkitekter ritat många byggnader för högskolan, allt från förstudie till bygghandlingar, berättar Leif Jönsson.

Ombyggnadsprojektet handlar om en restaurering av en gammal industribyggnad från 40-talet. Byggnaden har inte behandlats så varsamt under sin industriella tid. Nu får den en välförtjänt omsorg.

Den ursprungliga byggnaden var en öppen hallbyggnad på 30 x 80 meter med ett välvt tak med 18 meter till nock. De rivna påbyggnaderna har medfört möjlighet till glasade öppningar i fasaden och nya taklanterniner. Den nya glasade huvudentrén kommer att bli en viktig länk även till kommande etapper.

– Vi har ett mycket gott samarbete med byggherren Fragerus och alla entreprenörer i en öppen anda med fokus på att skapa optimala lösningar för kunden, berättar Leif Jönsson.

– Vi har byggt på platsen sedan 1996, berättar Robert Karlsson, affärschef på NCC Sverige AB. Det har varit kontinuerliga nybyggnader och ombyggnader genom åren. Detta projekt med en ny byggnad och en ombyggnad startade under hösten 2017. Vi började med att riva en del av en gammal kontorsbyggnaden i tre plan för att göra plats för den nya entrébyggnaden. Därefter började vi ombyggnaden av den befintliga industrilokalen till ett modernt nytillskott för Högskolan.

Fyra nya bjälklag byggdes runt en atriumdel. Både tak och golv byttes ut till nya bättre isolervärden. De konstruktionstekniska lösningarna är prefab stommar med håldäck och stålpelare. Taket har öppnats upp genom tre lanterniner som får ner ljuset i atriumgården. Tre ganska stora hörsalar med olika utformning har byggts i bottenvåningen. Genomgående handlar det om stora volymer i aktivitetsdelen.

Miljömedvetande hela vägen

Målet är att certifiera byggnaden enligt SGBC med silverklass. Det innebär höga krav på bl a ljusinsläpp, akustiknivå, inneklimat och energi.

– Projektet är en angelägen utveckling till en sammanhållen och öppen högskola och är ett viktigt lyft för verksamheten, säger Robert Karlsson. En viktig aspekt är också att vi under alla år samarbetat med samma underentreprenörer. Det gör att vi känner varandra och är väl intrimmade med varandra.

– Vi förser NCC med material och ser till att de får levererat det som de efterfrågar, berättar Fredrik Norryd, filialchef på Beijerbygg, tillsammans med Pernilla Persson och Annika Andersson. Det har handlat om allt från gips till takstolar, isoleringsmaterial och köksinredningar.

– Det har inneburit många spännande förfrågningar och det är roligt att vara med från början i projekten. Det ger en speciell känsla och är även viktigt genom den kunskap som ett långvarigt samarbete ger, säger Fredrik Norryd.

FAKTA:

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Fredblad Arkitekter AB

Bild: Fredblad Arkitekter