Nyheter

Motorhalland bygger nytt i Flygstaden

Fordonsåterförsäljaren Motorhalland bygger en ny anläggning för person- och transportbilar med försäljning, showroom, lager och verkstad vid Flygstaden i Halmstad. Därmed sällar sig företaget till det kluster av fordonsåterförsäljare som redan finns i området väster om staden.

MOTORHALLAND HAR idag två anläggningar i centrala Halm- stad, en för person- och transportbilar och en för tunga fordon. Därtill finns en anläggning i Laholm. Det är personbilsförsälj- ningen med tillhörande service- och reparationsverkstad som nu ska flytta ut till Bäckagårdsvägen nära Halmstad City Airport.

Motorhallands ägarfamilj har rötter i bilbranschen sedan början av 1900-talet. Företaget i dess nuvarande form registrerades 1952 och drivs i tredje generation. David Brolén är styrelseordförande och äger företaget tillsammans med sin syster Gabriella Brolén. Han ser fram emot att från september i år etablera sig i ett verkligt bilhandelsområde.

– Det är nog bra för oss alla att vi blir fler i det fordonskluster som byggts upp vid Flygstaden, säger han.

Den aktuella tomten vid Flygstaden är på 60 000 kvadratmeter. Den nya anläggningen får en byggyta på 12 500 kvadratmeter mot den befintliga på 7 500.

– Den gamla anläggningen vid Stationsgatan i Halmstad består av fyra fristående byggnader. Här i Flygstaden samlar vi allt i en byggnad, får bättre flöden och utrymme för större volymer, säger David Brolén. Det mesta kommer att finnas i markplanet, men den administrativa delen placerar vi i ett andra plan på 1 000 kvadratmeter.

Olika höjder och insprång

Motorhalland säljer bland annat Volkswagen, Skoda och Seat. Huvudkontor och försäljning av nya person- och transportbilar samt begagnade bilar ska inrymmas i nybygget liksom huvudlager för reservdelar och tillbehör samt reparations- och serviceverksam- het. På Laholmsvägen i Halmstad blir försäljning, reparationer och service av Scania-fordon kvar.

Byggnaden får betongplatta på mark, stålstomme och sandwich- element i fasaden samt papptak. Det blir olika höjder och olika insprång för att den stora bygganden ska se intressant ut. Fasaden får olika färger i en gråskala från vitt till antracit. Kunddelen med showroom placeras mot Kustvägen, medan produktionssidan med verkstäder vänds mot söder.

Det förbereds för solpaneler och 15 borrhål på sammanlagt 3 600 meter för bergvärme. Anläggningen får golvvärme i hela markplanet och vattenburen takvärme på övre plan.

– Vi har varit angelägna om att skapa gott om plats för parke- ring och uppställningsplats och vi kommer till en början att ha 13 utomhus laddplatser, varav en med rejäl snabbladdning.

Lokal totalentreprenör

Företaget hade flera byggföretag att välja mellan, alla beskrivs som bra, men valet av totalentreprenör föll till slut på MTA Bygg & Anläggning i Halmstad.

– Vi värdesätter att ha en lokal totalentreprenör som vi känner väl till, säger David Brolén.

Totalt investerar Motorhalland drygt 200 miljoner kronor i den nya anläggningen. Utöver det pågående bygget i Flygstaden i Halmstad planerar Motorhalland för ett nybygge för verksamheten i Laholm. En anläggning för reparation- och serviceverksamhet samt lager för person- och transportbilar är tänkt att ligga vid Mellbystrand i anslutning till E6.

Fakta:

Byggherre: Motor AB Halland

Totalentreprenör: MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB

Arkitekt: Fredblad Arkitekter AB

Totalkostnad: Drygt 200 Mkr

Bild: Motorhalland investerar i en ny byggnad som är varierad i både färg och form i Flygstaden i Halmstad

Illustration: Fredblad Arkitekter AB.