Nyheter

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper öppna geodata

I Göteborg pågår en intensiv byggnation och exploatering. Behovet av aktuell och korrekt grundläggande geodata är stort både hos exploatörer, projektörer och andra aktörer i staden. Stadsbyggnadskontoret fortsätter nu att publicera fler öppna grundläggande geodata med tre datamängder som är speciellt riktade till alla de som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

– Vi fortsätter att släppa flera av våra geografiska data, nu några av våra mest efterfrågade. Genom att göra det enkelt och avgiftsfritt att använda stadens uppdaterade geodata bidrar vi till att effektivisera stadsutvecklingen, säger Gunnar Blide, ansvarig för stadsbyggnadskontorets distribution av geodata.

De produkter som nu erbjuds som öppna data är:

Baskartan
Baskartan är en av stadsbyggnadskontorets mest efterfrågade produkter. Kartan kan användas som underlag för detaljerad planering och projektering. Den har hög noggrannhet och innehåller exempelvis byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd.

Adresser
I
nnehåller det geografiska läget för alla adresser i Göteborg. Adressuppgifterna består bland annat av fastställda gatunamn och adressnummer. De kan kombineras med bakgrundsinformation, som till exempel baskartan, för att orientera sig och skapa en kartbild. Adresser erbjuds också som en sökbar standardiserad geodatatjänst som direkt kan användas av tekniska system för att hitta läget för en adress.

Höjdmodell
Höjdmodellen tas fram genom bearbetning av data från laserscanning som görs från flygplan på 1750 meters höjd. Höjdmodellen som erbjuds innefattar höjdgrid (ett rutnät av punkter med höjdinformation), höjdkurvor och terrängskuggning. Datamängderna kan användas för att skapa 3D-modeller till exempel vid nya byggprojekt och för skuggstudier, solstudier, siktstudier, bulleranalyser, flödesanalys.

De öppna datamängder som stadsbyggnadskontoret släpper uppdateras löpande och erbjuds både som geodatatjänster och nedladdningsbara paket med filer. Data har samma aktualitet och kvalitet som stadsbyggnadskontoret tidigare enbart levererat via sin beställningstjänst.

Som tidigare så hittas tjänsterna via Göteborgs Stads sida för öppna data:

www.goteborg.se/psidata Detaljinformation finns i respektive produktspecifikation.

Öppna data kan förenklat beskrivas som data som utan avgifter får användas, ändras och delas fritt.

Bild av Hasse Lundqvist