Nyheter

Ny rapport: Lyft säkra arbetssätt – lösningar för att utrota dödsolyckorna

När det gäller dödsolyckor på jobbet är samhällsbyggnadssektorn värst drabbad. Hur kan det förändras? I Byggchefernas nya rapport Lyft säkra arbetssätt hittas ett svar.

Förra hösten publicerade Byggcheferna rapporten Säkra säkerheten, som undersökte vad branschens olyckor beror på. I den nya rapporten Lyft säkra arbetssätt fokuserar man på lösningar.

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av Byggcheferna, avslöjar att branschen missar att dra nytta av 100-årig forskning om hur vi varaktigt kan påverka mänskligt beteende. Genom beteendepsykologisk forskning vet vi att det är mer effektivt att uppmuntra medarbetare som gör rätt än att straffa dem som gör fel. Vår undersökning visar tydligt att branschen gör tvärtom.

– En viktig förklaring är att vi byggt upp ett arbetsmiljöarbete som går ut på att leta fel och brister. Vi behöver agera på de risker som finns men det går inte att skapa önskade resultat genom att fokusera på det som är oönskat, säger Fredrik Rosengren, en av Sveriges ledande experter inom beteendebaserad säkerhet.

För att kunna få alla i ett projekt att arbeta säkert är ledarskapet en nyckel. Det ger Sveriges byggchefer en stor möjlighet att skapa förändring.

– Jag är mer hoppfull än på länge: vår undersökning blottar en möjlighet till ett effektivare och forskningsbaserat säkerhetsarbete som gör att nollvisionen för dödsolyckor är inom räckhåll, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.