Nyheter

Ny modell för att beräkna bostadsbehov

Ett faktiskt beräknat bostadsbehov ger mer träffsäkra åtgärder för bostadsförsörjning. Som första aktör i landet arbetar nu Uppsala kommun efter en ny modell framtagen i ett forskningsprojekt. Under ett webbseminarium under Boinstitutets Digitala Almedalen berättar Uppsala kommun mer vad det innebär och hur det kommer Uppsalaborna till del.

Modellen är framtagen i ett forskningsprojekt av KTH-Arkitekturskolan, Tyréns, Boverket och där Uppsala kommun varit testkommun.

Resultatet visar hur många hushåll i Uppsala som idag kan ha en osäker boendesituation på grund av att de är trångbodda, flyttar runt, bor för dyrt i förhållande till sina inkomster eller helt saknar bostad.

Användningen av modellen syftar till att kunna göra mer träffsäkra bostadsförsörjningsåtgärder, vilket Elin Blume, strategisk samhällsplanerare, berättar om i seminariet som arrangeras ihop med Uppsalahem och Uppsala Bostadsförmedling.

Seminariet streamas på:

www.boinstitutet.se/almedalen den 1 juli 11.30-12.00 men kan även ses i efterhand.

Digitala Almedalen arrangeras 29 juni till 1 juli av Boinstitutet.