Nyheter

Fyra av tio företagare har drabbats av brott

39 procent av landets företagare med upp till 49 anställda har blivit utsatta för någon typ av brott. De vanligaste brotten som företagarna drabbats av är inbrott eller stöld. Det framgår av en undersökning som analysföretaget Novus gjort på uppdrag av Länsförsäkringar.

En av tre företagare uppger också att de är oroliga över att deras verksamhet ska utsättas för någon form av brott. Företagare med fyra eller fler anställda oroar sig mer än de med inga eller färre anställda.

– Sedan förra året har oron ökat bland företagarna för att bli drabbad av skadegörelse, inbrott eller stöld. Den här utvecklingen är självklart inte bra, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar.

Bland de brott som företagarna uppger att de drabbats av är inbrott/stöld eller skadegörelse vanligast. Andelen i undersökningen som blivit utsatt för inbrott eller stöld har ökat från 54 procent 2019 till 74 procent 2020 och de som drabbats av skadegörelse har ökat från nio till 14 procent. Andelen som anger att de drabbats av fakturabedrägerier har däremot minskat från 31 till 13 procent.

Tips på hur du kan undvika inbrott

Gör en riskanalys över verksamheten och skapa rutiner. Hur ser området ut? Vad har du som är värt att skydda? Hur ser ditt befintliga skydd ut?

Se till att ha försäkringsgodkända certifierade lås på alla ytterdörrar. Gäller även digitala lås.

Fönster ska vara stängda och reglade. Lågt placerade fönster kan förses med godkända fönsterlås alternativt inkrypningsskydd/galler. I vissa fall kan detta vara ett krav i din försäkring.

Ett larm kan fungera avskräckande och begränsande. Om du har försäkringskrav på larm så står det i ditt försäkringsbrev. Kontakta en certifierad anläggarfirma om du ska installera ett inbrottslarm.

Förvara stöldattraktiv egendom inlåst i värdeskåp eller säkerhetsskåp alternativt kan större dyrbar utrustning låsas fast med kätting.

Använd DNA-märkning samt skylta om att du gör det. Stöldskyddsmärkt egendom har inte ett lika attraktivt andrahandsvärde vilket kan få tjuven att avstå. Om du ändå blir bestulen så ökar chansen att du får tillbaka godset.

Även kameraövervakning fungerar avskräckande och det kan det hjälpa till att utreda brott.

Områdesskydd i form av stängsel och grindar försvårar ytterligare för tjuven. Om du har krav på områdesskydd anges det i ditt försäkringsbrev.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under februari och mars genom 1001 telefonintervjuer av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. Målgruppen var företag i Sverige med upp till 49 anställda.

Frågorna som ställdes: Oroar du dig för att ditt företag ska utsättas för brott? Om ja, vilken typ av brott är du mest orolig för att ditt företag ska utsättas för. Har ditt företag drabbats av brott? Om ja vilken typ av brott har ditt företag drabbats av? (Med brott menar vi fakturabedrägerier, id-stölder, dataintrång/databedrägeri, kortbedrägerier, phishing, utpressning, inbrott/stöld, rån/överfall, skadegörelse mm

Läs mer här

https://www.lansforsakringar.se/foretag/forsakring/forebygga-skador/inbrott-och-stold/

https://www.lansforsakringar.se/foretag/forsakring/forebygga-skador/foretag-i-trafiken/stolder-av-maskiner/

Bild av Pete Linforth