Nyheter

De vann Gotlandshems arkitekttävling

Juryn för Gotlandshems arkitekttävling om nya verksamhetslokaler har nu utsett en vinnare. Det vinnande tävlingsbidraget heter Välkummen haim och bakom det står arkitektbyrån In praise of Shadows Arkitektur.

Det var en mycket glad vinnare som GotlandsHems vd Elisabeth Kalkhäll ringde upp för att meddela juryns beslut.

– Wow! Tack! Det var verkligen en väldigt rolig och spännande uppgift. Det var en svår tomt med mycket som skulle på plats. Vi tycker att vi kom fram till en bra lösning så det är väldigt kul att juryn också tyckte det, säger Fredric Benesch, ansvarig arkitekt SAR/MSA, In praise of Shadows Arkitektur.

Arkitektteamet valde att kalla förslaget Välkummen haim, vilket Fredrik Benesch tycker speglar det som GotlandsHem vill vara, välkomnande.

– Det är ert nya hem på GotlandsHem, men ni vill också att det här ska vara en plats som är inbjudande och förenar både hyresgäster och närboende. Välkummen haim är en hälsning, en inbjudan till alla, säger Fredric Benesch.

Juryns fyra bedömningskriterier var:

Gestaltning

Genomförbarhet och förvaltning

Flexibilitet och funktion

Klimat, miljö och hälsa.

– Det vinnande förslaget har finstämt lågmälda byggnadsvolymer kring en inbjudande trädgård. Placeringen i nära samklang med stadsdelens offentliga stråk ger goda förutsättningar att bli en välkomnande plats för både medarbetare, besökare och boende i stadsdelen, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt, Region Gotland tillika medlem i juryn för arkitekttävlingen.

Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem och ordförande i juryn är glad över den lösning som Välkummen haim har för att skapa just den mötesplats som är en viktig del av den framtida byggnaden.

– Det är ett spännande och inbjudande förslag, som väl smälter in i omgivningen och som kan bidra till utvecklingen av hela stadsdelen. Jag kände direkt att den stora terrassen in mot gården med alla sina trappor kan bli en mötespunkt, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Urklipp från juryns utlåtande

Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats. Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen.

– Välkummen haim svarar väl mot de högt ställda kraven i tävlingsprogrammet och med dess tydlighet ser juryn i detta förslag morgondagens allmännytta, en plats för alla, ett nav som rymmer social samvaro och en känsla av att vara välkommen hem.

I juryn:

Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem

Christian Hegardt, stadsarkitekt, Region Gotland

Cia Heldtander Färnlöf, vd och arkitekt, Visbyark

Markus Westerén, byggnadsingenjör, GotlandsHem

Göran Andersson, byggnadsingenjör SBR, KA, Visbyark

Nina Sahlin, chef bovärdar, trädgårdsmästare, GotlandsHem

Jon Rytterbro, miljö- och hållbarhetsansvarig, GotlandsHem

Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Mattias Palme, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Vad händer nu?

GotlandsHem kommer nu arbeta vidare tillsammans med In praise of Shadows Arkitektur och fortsätta utveckla bidraget Välkummen haim. Förslaget ska förfinas på detaljnivå med utgångspunkt i GotlandsHems behov, med detaljerade handlingar och kalkyler som ska presenteras för GotlandsHems styrelse för beslut.

Roger Wärn, ordförande i GotlandsHems styrelse, ser att den nya byggnaden kommer att gagna hyresgästerna.

– Det här skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv organisation i och med att vi kan samlokalisera flera verksamhetsområden. Det spar både tid och pengar som vi kan lägga på våra fastigheter, avslutar han.

Bild: In Praise of Shadows Arkitektur