Nyheter

Pinpointer: ”Kan Coronakrisen ge miljön ett uppsving inom byggsektorn?”

Coronakrisen har fått effekter över hela samhället och så även för byggsektorn. Projekt har skjutits på och redan pågående arbetsplatser har i många fall gått ner på sparlåga.

Vad händer nu när samhället skall starta igen efter sommaren? Den frågan ställer sig företaget Pinpointer i följande inlägg:

”Låg innovationstakt

Till skillnad mot till exempel fordonsindustrin, som också varit tydlig i sitt fokus när det gäller klimatutsläpp, har bygg- och anläggningsbranschen en rätt låg innovationstakt. I en rapport från Fossilfritt Sverige konstaterar man också att sektorn är rätt fragmentiserad vilket betyder att ansvarsfrågan är otydlig mellan de olika parterna. Att man dessutom arbetar i projekt riskerar också leda till att erfarenheter och kunskaper inte överförs mellan uppdragen.

Men med det sagt händer det mycket just nu. Några av de stora bygg- och anläggningsföretagen har skrivit under den ambitiösa färdplanen som Fossilfritt Sverige lagt fram. Där skriver man att växthusgaserna ska minska med 50 procent till 2030 och att det ska vara nollutsläpp 2045. Det handlar alltså om nollutsläpp i hela kedjan – från schakt till  materialproduktion till färdigt hus. Då krävs satsningar på ny teknik, digitalisering och erfarenhetsutbyte.

Kris leder kanske till förbättringar

Den stora frågan är nu vad som händer efter semesterperioden när samhället återigen startar om. Kommer krisen leda till att fler tar möjligheten att vara en del av omställningen till en mer klimatvänligare bransch? Det tror i alla fall Pinpointer som ser en ökad efterfrågan på miljövänliga alternativ i sina förfrågningar under våren.

– Vi börjar se tendenser i systemet där flera av våra kunder väljer ”Bra miljöval” i sin transportförfrågan, istället för lägsta pris. Det är självklart väldigt roligt att se att vi har många medvetna både byggentreprenörer och beställare som vill vara med och göra en omställning, säger Joakim Klintred, VD Pinpointer.

Kanske är detta ett tecken på att branschen börjar bli mer innovativ och medveten om de förändringar som krävs för att nå de tuffa klimatmålen och att en kris kanske kan leda till att mildra nästa kris. Kanske kommer vi se en grönare och mer medveten bransch efter krisen.”