Nyheter

Värmlands snabbast växande miljötrend för byggsektorn

På bara några få veckor har Pinpointers system för hantering av förorenade schaktmassor vänt upp och ner på hela Värmland. Strömmen av nya användare i systemet är konstant ökande då fler och fler schaktentreprenörer väljer att digitalisera sin masshantering genom Pinpointer.

– Det känns som om det har funnits ett uppdämt behov i Värmland av ett sätt att kunna sköta och kontrollera sin schakt på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt. Nu när vi har lanserat Pinpointer i Värmland vill alla vara med, säger David Finnström på Pinpointer.

Från företagets sida märker man även effekter i andra delar av landet, eftersom Värmland är ett län med många duktiga företagare som också arbetar på byggarbetsplatser i storstadsregionerna och tar med sig goda idéer ut till fler arbetsplatser.

Inom byggsektorn är ofta både lönsamhet och tidsplaner pressade. Att då kunna arbeta med att digitalisera tidskrävande och komplicerade uppgifter ger en snabb direkt avkastning på hela projektet. Det finns flera andra projekt som pågår med att till exempel digitalisera maskin- och personalhantering men Pinpointer är det enda företaget i Sverige som har tagit ett helhetsgrepp över masshanteringen och samtidigt kontrollerar de förorenade massorna ner på kemiska beståndsdelar samtidigt som det plockar fram det lägsta tillgängliga priset.