Nyheter

IsoTimber tar fram fossilfria byggskivor och byggelement

Med RISE som projektledare kommer IsoTimber och två stora bolag inom träindustrin tillsammans att ta fram helt fossilfria byggskivor och byggelement.

Projektet har en mycket hög ambitionsnivå, att uppnå helt fossilfria byggskivor och byggelement. Trä är fossilfritt men i byggskivor finns också komponenter som är fossilt baserade, nu ska även de ersättas. Byggskivorna skall användas i IsoTimbers byggelement, som är en mycket populär produkt då de är både bärande och isolerande.

− Jag är otroligt glad över det här projektet. Vi vill kunna tillverka fossilfria byggelement och nå en helt cirkulär affärsmodell. Redan idag kan våra byggelement återbrukas som stomme i en ny byggnad. I det här projektet ska vi analysera om de därefter också kan malas till spån som förädlas till biobaserade spånskivor, som i sin tur kan malas till strö i djurstallar och som i ett sista återvinningsled kan brytas ned och återgå till naturen, säger Janina Östling som är hållbarhetsansvarig och styrelseordförande för IsoTimber.

− Jag håller tummarna att vi kan sluta cirkeln helt, det ligger i linje med vår mission att leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen. Det skulle garanterat ge oss fler affärer!

RISE koordinerar aktiviteterna och bistår med kunskap inom bland annat lim, trä och miljö när de olika delprocesserna skall optimeras och utvärderas.

− Detta ett ovanligt rättframt projekt, med tydliga steg och mål. Att uppnå alla de högt ställda förväntningarna kan vara utmanande, men vi har här en utmärkt grund av standardiserade mätmetoder att luta oss emot. Förutsättningarna är utomordentliga för att nå fram till en kommersiellt gångbar process inom de två åren, säger Finn Englund som leder projektet på RISE.

Budgeten är 4 miljoner kronor för det tvååriga projektet. Genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har gruppen beviljats ett stödbidrag på 2 miljoner kronor och företagen satsar lika mycket. Syftet med projektet är att minska klimatbelastningen genom att tillverka fossilfritt byggmaterial som är designat för ett cirkulärt materialflöde, och som inte stör den biologiska mångfalden.

Foto: Janina Östling