Nyheter

Produktnyhet: Getinges nya takförsörjningsenhet Maquet Moduevo Bridge

I dag lanserar Getinge sin senaste kostnadseffektiva och utrymmesbesparande takförsörjningsenhet, Maquet Moduevo Bridge. Maquet Moduevo Bridge är en horisontell lösning utformad för att möta arkitektbegränsningar, förbättra kontakten mellan patient och vårdpersonal samt främja en läkande miljö på intensivvårdsavdelningar, återhämtnings- och akutvårdsavdelningar.

Getinges Maquet Moduevo takförsörjningsenheter säkerställer att vitala installationer och utrustningar är enkla att implementera och använda, och möjliggör en bättre resursorganisering. Målet är att hjälpa sjukhuspersonal att öka produktiviteten och därmed minska kostnaderna. Den nyaste modellen som lanseras i dag, Maquet Moduevo Bridge, är utformad att öka interaktionen mellan vårdgivare och patient på alla vårdnivåer genom att allting finns nära till hands. Den kan installeras på intensiv- och intermediärvårdsavdelningar, återhämtnings- och akutvårdsavdelningar.

– Med Maquet Moduevo Bridge går vi horisontellt. De är idealiska för rum med låg takhöjd och kan hantera stora enheter då de kan placeras intill varandra för att spara utrymme, säger Stephane Tabillon, Product Manager vid Getinge. Den är en perfekt lösning för växlande behov då den gör det möjligt för sjukhuspersonal att lägga till eller ta bort utrustning för placering, paus och förvaring.

Den är även lämplig för rum utan fönster eftersom en nyligen utvecklad Somnus-lampa erbjuder innovativa dagsljussimuleringar.

– Somnus-lampan startar kl. 07.00 med blåaktiga toner för att simulera morgonljuset och slutar kl. 21.00 med rödaktiga toner som representerar kvällsljuset, säger Stephane.

Upp till sex färger av omgivningsljus kan integreras in i Maquet Moduevo Bridge, vilket skapar en lugn och läkande miljö för patienter, familjer och vårdpersonal. Den underlättar även för medicinska undersökningar och mindre operationer eftersom en extra adapter för operationslampor gör det möjligt att ansluta Getinges Maquet Lucea eller Maquet Volista Access.

– Den här lösningen ger stor tillgång till vård av patienten då vårdpersonalen får omedelbar och obegränsad tillgång till sängens huvudända där de kan utföra ingrepp såsom intubation, sugning eller vaskulära procedurer.

FoU-teamet vid Getinge siktar även på att minimera missljud.

– Maquet Moduevo Bridge levereras med elektromagnetiska tysta bromsar som inte stör patienten, förklarar Stephane. Och när patientintaget är högt, kan enheten assistera två sängar i stället för enbart en och gör flexibiliteten större för vårdpersonalen.

Läs mer om Maquet Moduevo Bridge >>