Nyheter

Ny rapport: Så får vi en tryggare och effektivare bostadsmarknad

Fredag 29 maj lanserar Fores rapporten ”Bostadsmarknadens risker”, skriven av Peter Englund, professor emeritus i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och nationalekonomi vid Uppsala universitet. Rapporten ger en bred bild av obalanserna på den svenska bostadsmarknaden, riskerna för de enskilda hushållen liksom riskerna för samhället.

– Våra val av bostad är några av de största, mest långsiktiga och riskfyllda beslut som vi fattar i livet. Riskerna gäller både oss som individer och samhällsekonomin som helhet, något som flera tidigare kriser har visat. Sammantaget finns en rad möjligheter att omfördela och minska risker, som inte har fått något större utrymme i den bostadspolitiska debatten, säger Andreas Bergström, vice vd på Fores.

Rapporten adresserar en rad bostadsfrågor från riskperspektiv, och landar i förslag på åtgärder och uppslag för politiska reformer. Rapporten innehåller också resonemang om lån- och sparprodukter och derivat som skulle kunna fördela risker på ett bättre sätt både för den enskilde husägaren och för samhällsekonomin. Därmed vänder sig rapporten även till finansvärlden, där banker i samråd med Finansinspektionen skulle kunna hitta nya lösningar.

– På en rad områden skulle dagens institutioner och kontraktsformer behöva utvecklas för att erbjuda bättre möjligheter till riskhantering. Det handlar om såväl politiska reformer som innovationer på de finansiella marknaderna. Minskade risker och en bättre bostadsmarknad går hand i hand. De förslag som rapporten lyfter fram har i flera fall inte bara den direkta nyttan att minska risker för hushållen och samhället, utan leder också till att hushållen i större utsträckning kan bo som de önskar, säger Peter Englund, rapportförfattare.

Rapporten presenteras under ett webbinarium på Fores den 29 maj kl. 12.00–13.00. Lanseringen går att följa live på Fores Youtube.

Mer information om lanseringen och boken finns via länkarna nedan:

Mer information om lanseringen här
Mer information om boken här
Läs mer om projektet ”Hitta hem” här