Nyheter

Mäklarsamfundet välkomnar besked om slopad uppskovsränta

Mäklarsamfundet ser positivt på beskedet att regeringen och samarbetspartierna vill slopa den uppskovsränta som idag betalas på uppskjuten reavinstbeskattning av bostadsförsäljningar.

– Det här är helt rätt, det bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet.

– Rörligheten på bostadsmarknaden är viktig för att människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Det ska vara lätt att flytta. Om uppskovsräntan tas bort, försvinner ett hinder för alla som säljer och köper bostäder.

– Vi är glada över det här förslaget, som kommer att bidra till att hålla hjulen snurrande i corona-pandemin och underlätta för människor som flyttar.

Mäklarsamfundet anser att regeringen och samarbetspartiernas besked är välkommet. Samtidigt finns det fortfarande onödiga hinder för rörligheten på bostadsmarknaden, menar Björn Wellhagen. Det gäller till exempel reavinstbeskattningen, avsaknad av startlån och bosparande för förstagångsköpare.

– Vi förväntar oss att regeringen går vidare i dessa frågor då den i januariavtalet betonar vikten av rörlighet på bostadsmarknaden.

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Mäklarsamfundet funderar 19 procent av befolkningen på att flytta under det närmaste året.