Nyheter

Tillväxtverkets U-sväng får kraftig kritik från företagare

Tillväxtverket har förbjudit koncernbidrag för bolag som får permitteringsstöd, trots andra besked i början av krisen.

– Helt overkligt, säger företagaren Pär Melin till siten Arbetsmarknadsnytt.

Nyligen beslutade Tillväxtverket att koncernbidrag ska jämställas med aktieutdelningar.

Det innebär att företag som lämnar koncernbidrag, det vill säga överför kapital från ett bolag inom koncernen till ett annat, inte har rätt till statligt permitteringsstöd.

– Tillväxtverket har fallit för politikernas tryck. Det är inga små svängningar myndigheten gör utan de är markanta. De här nya reglerna kommer att drabba många företag. För vår del blir det en miljon kronor i uteblivet permitteringsstöd, säger Pär Melin, vd och delägare till koncernen Pichano Holding AB

I Pichano-koncernen ingår nio företag, inklusive moderbolaget.

Bolagen finns i Husum, Härnösand, Sundsvall, Timrå och Gävle.

Sju av företagen är mekaniska verkstäder och två är fastighetsbolag. Pär Melin berättar att fördelningen av pengar mellan koncernens bolag var en nödvändighet för att balansera resultaten.

– Pichano Husum AB hade gått back med en miljon medan andra bolag hade gått plus. Har man ett företag som har gått back är det inte ovanligt att hämta pengar från de som det har gått bra för, säger han.

Johan Nylund, vd på Norrköpingsbaserade koncernen B Kubik, som arbetar med bemanning inom byggbranschen, har också drabbats av Tillväxverkets hastiga vändning:

År 2019 delades verksamheten upp i 15 bolag. Ett av dessa blev ett entreprenadbolag, B Kubik Entreprenad AB, medan resten arbetar med personaluthyrning. B Kubik Entreprenad gjorde runt två miljoner kronor i förlust år 2019. Men det var något som, trodde Johan Nylund då, enkelt skulle gå att lösa internt genom ett koncernbidrag via moderbolaget.

– Detta gjordes den 25 mars. Då hade Tillväxtverket bara nämnt utdelningsstoppet. Men sedan började myndigheten blanda in koncernbidragen och likställa dessa med utdelningar, retroaktivt. Det har fått katastrofala följder för vår del, säger Johan Nylund till siten Arbetsmarknadsnytt.

Det första B Kubik gjorde i samband med coronakrisen var att varsla personal. Varslen hävdes dock senare när det blev möjligt att korttidspermittera.

Nu är man tillbaka på ruta ett.

Johan Nylund igen:

– Om Tillväxtverket står fast vid sin regeltolkning kommer flertalet av bolagen att omfattas av konkurs. Detta från att ha varit en hälsosam koncern med svarta siffror från och med dag ett.

Den skrala kontakten med myndigheterna är ytterligare något han kritiserar.

– Jag tillbringar hela arbetsdagar med att söka Tillväxtverket som sedan hänvisar till Verksamt.se som hänvisar till Tillväxtverket igen. Ingen har svar på hur bedömningen av koncernbidrag ska ske. De skyller på att de avvaktar tydligare direktiv och riktlinjer och att man just nu bara har ingångsvärden, säger han och fortsätter: