Nyheter

Brukspecialisten startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel

Återbruksproduktionen kommer vara lokaliserad i Västsverige och blir därmed Sveriges första storskaliga produktion för rensning av tegel. Redan nu går det att ta emot tegel från rivningar av fasader runt om i landet och produktionen planeras att vara i drift under hösten.

Brukspecialistens ambition är att förlänga livscykeln genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras ska klara flera livscykler genom återbruk. Uppstarten av återbruksproduktionen tillsammans med deras nya koncept Grönt Murverk ger en garanti för att alla tegelfasader som Brukspecialisten säljer ut på marknaden skall gå att nedmontera och återbruka.

För att få fram tillräckliga volymer av återbrukat tegel krävs också att fler aktörer i branschen får upp ögonen för vilket värde en tegelfasad som rivs har.

– Vi märker av ett stort intresse både från beställare och arkitekter som vill använda en rivningsbyggnad till ett nytt eget projekt, men även fastighetsägare som vill ta ansvar för att deras rivningsmassor återanvänds på bästa möjliga vis. Tillsammans kan vi se till att framtida fasader går att återbruka och att vi möjliggör cirkulärt byggande med tegel, avslutar Jacob Steen, VD på Brukspecialisten.

Bild av Mabel Amber