Nyheter

Installatörsföretagen och Elektrikerna tänder upp samhället

Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet startade för några år sedan projektet Upplyst – en gemensam satsning för att öka jämställdheten i elbranschen. Nu, mitt i coronakrisen, utvecklar parterna projektet och lanserar en kampanj för att välkomna ung arbetskraft till branschen och visa på de arbetstillfällen som finns. Trots en pandemi skapar Installatörsföretagen och Elektrikerna hopp och tänder upp samhället igen.

Det är snart dags för studenten, och trots en pandemi så finns det fortfarande branscher som söker arbetskraft. Under #ElektrikerBehövs lanserar Installatörsföretagen och Elektrikerna nu en ny kampanj.

Syftet är att välkomna ung arbetskraft till branschen och samtidigt informera om Sveriges behov av elektriker för att kunna nå de klimatpolitiska målen till 2030. Bedömningen är att det omedelbara rekryteringsbehovet är cirka 17 500 personer, och 28 000 personer fram till år 2023. Utan fler elektriker, som kan medverka till att framtidens klimatsmarta lösningar, kommer utvecklingen av energieffektivisering att stanna av – trots att behovet dagligen ökar i samhället.

– I form av Upplyst visar vi på Installatörsföretagen tillsammans med Elektrikerna att vi tar ett gemensamt ansvar för branschens utveckling. Vi behöver arbetskraft idag, imorgon och i framtiden för att kunna tillmötesgå framtidens behov av klimatsmarta lösningar. Vi välkomnar 5 000 blivande elektriker som i år tar studenten, till en bransch där vi tillsammans står för vettiga värderingar, säger Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen och Elektrikerna vill via kampanjen ”Elektriker behövs” förmedla att elektrikers arbete blivit extra tydligt i coronakrisen och visa de cirka 5 000 ungdomar som tar studenten från El- och Energiprogrammet att de är välkomna till, och behövs i, arbetslivet. Arbeten inom energiförsörjning har klassats som samhällsviktiga och trots växande arbetslöshet i samhället ses elektriker som ett smart yrkesval.

– Corona fick Sverige att stanna upp – men nu tänder vi upp samhället igen! Du som är utbildad inom elbranschen behövs mer än någonsin. Sjukhusen stannar utan el. Tillsammans ser vi till – på olika sätt – att Sverige fungerar, även under kris. Vi behöver arbetskraft idag, och kommer behöva tusentals nya personer inom vår bransch de närmsta åren för att nå de klimatpolitiska målen till 2030, säger Urban Pettersson, ordförande på Elektrikerna.

Bild av Michal Jarmoluk